Chuyên mục: Môi trường

Công bố Quyết định bổ nhiệm các Phó trưởng phòng Chi cục Bảo vệ môi trường

Ngày cập nhật:  11/13/2014 1:29:47 PM

      Chi cục Bảo vệ môi trường chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01/2011, đã ngày càng nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở trong việc chỉ đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ, sớm kiện toàn tổ chức bộ máy. Ngày 04/11/2014, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số: 2168/QĐ-STNMT bổ nhiệm công chức Trần Thị Phong Lan - chuyên viên giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tổng hợp và ĐTM, Quyết định số: 2169/QĐ-STNMT bổ nhiệm công chức Trương Trung Kiên - chuyên viên giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kiểm soát ô nhiễm thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường.

 

        

Đ/c Nguyễn Thanh Lợi trao quyết định bổ nhiệm, Lãnh đạo Sở tặng hoa chúc mừng

 

        

         Cấp ủy, lãnh đạo Sở và Chi cục tặng hoa chúc mừng các Phó trưởng phòng
     

         Ngày 07/11/2014, tại cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm nhằm kịp thời ổn định tổ chức bộ máy, động viên các công chức mới được bổ nhiệm. Dự công bố quyết định bổ nhiệm, có đồng chí Nguyễn Thanh Lợi - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Trường Khoa - PBT Đảng ủy, PGĐ Sở, Chi cục trưởng Chi cục BVMT; đồng chí Võ Quốc Hoàng - ĐUV, Phó Chánh Văn phòng Sở; cấp ủy, lãnh đạo và toàn thể CBCC của Chi cục. Thay mặt lãnh đạo Văn phòng Sở, đồng chí Võ Quốc Hoàng đã đọc các Quyết định bổ nhiệm; đồng chí Nguyễn Thanh Lợi đã trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng các tân Phó trưởng phòng.

      

                Lãnh đạo Sở, Chi cục và CBCC chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm
    

          Đồng chí Nguyễn Trường Khoa –PGĐ Sở, Chi cục trưởng Chi cục BVMT đã chúc mừng đồng thời giao nhiệm vụ cho các Phó trưởng phòng. Các đồng chí Trần Thị Phong Lan, Trương Trung Kiên đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở; cấp ủy, lãnh đạo và CBCC Chi cục, hứa sẽ quyết tâm thực hiện tốt công tác chuyên môn, cùng với lãnh đạo các phòng quản lý điều hành để làm tốt chức năng tham mưu cho Sở một số lĩnh vực trong công tác quản lý nhà nước về môi trường.

 

                 

                Đ/c Nguyễn Trường Khoa phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ
 

 

 

 Đ/c Trần Thị Phong Lan

 phát biểu Đ/c Trương Trung Kiên phát biểu


                      Bài: Hoàng Việt Thịnh, Ảnh: Đặng Thanh Luận (CCBVMT)

   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
   Chương trình "Quảng Trị: Thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường" và tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường năm 2019
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông
   Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2” tỉnh Quảng Trị tuyển cán bộ hiện trường làm việc toàn thời gian (ngắn hạn) tại huyện Hướng Hóa
   Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 và phát động xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa” tại huyện đảo Cồn Cỏ
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2019: “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”
   Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường
   Tăng cường công tác quản lý môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Phong điện - Nguồn năng lượng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Thậm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng