Chuyên mục: Môi trường

Sơ kết 05 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 02/TTLT/BCA-BTNMT về quan hệ phối hợp công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Ngày cập nhật:  1/6/2015 12:17:48 AM

       Sáng ngày 30/12/2014, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 02/TTLT/BCA-BTNMT về quan hệ phối hợp công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường (2009-2014). Đại tá Trần Quốc Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh và ông Nguyễn Trường Khoa - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã đến dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các phòng, ban của Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường, Thanh tra, Phòng Khoáng sản và Nước, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường; phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện và thị xã Quảng Trị.

 


                                         Toàn cảnh hội nghị
      

       Thực hiện Thông tư liên tịch số 02/TTLT/BCA-BTNMT, ngày 07/5/2009, Công an tỉnh Quảng Trị và Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký kết Chương trình phối hợp số 521/CTPH/CA-STNMT. Qua 05 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp, công tác phối hợp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường giữa hai ngành đã đem lại những kết quả đáng ghi nhận, đóng góp tích cực cho công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh. Quan hệ phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, vừa mang tính chủ động, đồng thời không gây cản trở việc triển khai chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành. Hai ngành đã phối hợp triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ và các Bộ, ngành, UBND tỉnh để chủ động xây dựng các kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đã đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục cho cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường, công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014, 02 cơ quan đã phối hợp, tiến hành thanh, kiểm tra 112 cơ sở về lĩnh vực bảo vệ môi trường, xử lý 48 vụ việc, xử phạt vi phạm hành chính 425.700.000 đồng; kinh phí sự nghiệp môi trường bố trí cho hoạt động tuyên truyền đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường là 377.000.000 đồng.
       Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như: công tác định kỳ giao ban chưa được tổ chức thường xuyên để đánh giá và đúc rút kinh nghiệm; thông tin trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên chưa liên tục, còn mang tính sự vụ; một số vụ việc thanh, kiểm tra và công tác phòng, chống tội phạm về môi trường còn chồng chéo giữa 02 cơ quan; mối quan hệ phối hợp giữa phòng Tài nguyên và Môi trường và Công an cấp huyện ở một số địa phương chưa sâu; kinh phí sự nghiệp môi trường phục vụ cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.
       Để tăng cường công tác phối hợp trong thời gian tới, lãnh đạo hai ngành đã thống nhất đề xuất một số nhiệm vụ như: tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tội phạm về bảo vệ môi trường; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Chương trình phối hợp số 521/CTPH/CA-STNMT để phù hợp với tình hình mới; bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường nhằm tăng cường năng lực cho lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban định kỳ; thường xuyên trao đổi thông tin, chủ động giải quyết kịp thời tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn tỉnh.
                       

                                                            Bài và ảnh: Phong Lan (CCBVMT)
 

   Phát động thực hiện Mô hình Tăng cường năng lực phân loại, xử lý rác tại nguồn khu vực nông thôn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiêu huỷ hàng hải sản tồn kho bị hư hỏng tại cơ sở bà Lê Thị Thuộc, khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2020: Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên
   Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trực tuyến Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
   UBND tỉnh làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường để giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách năm 2020
   Khảo sát thực địa kết hợp tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu
   Nhiều hoạt động sôi nổi thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kiểm tra, khắc phục sự cố tràn dầu tại trạm trộn bê tông nhựa của Công ty Việt Ren
   Kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Đai An, thành phố Đông Hà
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019