Chuyên mục: Môi trường

Đăng ký hồ sơ đề nghị khen thưởng về công tác bảo vệ môi trường

Ngày cập nhật:  2/5/2015 6:46:36 AM

      Nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong đời sống, lao động, sản xuất và kinh doanh; biểu dương những đơn vị, tổ chức, cá nhân có ý thức tích cực và hoạt động hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phát động phong trào thi đua bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2014 – 2015.
    Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Sở Tài nguyên và Môi trường để Sở tổ chức bình chọn và trình Ủy ban nhân tỉnh tặng bằng khen.

 

                                                  Ảnh minh họa

    1. Tiêu chí thi đua
    Đối với tổ chức: có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giải quyết thành công ít nhất một vấn đề môi trường đặc thù; tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; cải tiến qui trình sản xuất theo hướng sản xuất sạch hơn; ứng dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường; sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường; thực hiện tái chế, tái sử dụng chất thải, phân loại chất thải rắn tại nguồn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; chấp hành nghiêm các yêu cầu của pháp luật về môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. (Đối với các doanh nghiệp phải đảm bảo yêu cầu đã hoạt động liên tục tại Quảng Trị là 03 (ba) năm, trong thời gian đó đến nay không vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác của Việt Nam).
Đối với cộng đồng: thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường do địa phương phát động; các yêu cầu của pháp luật về môi trường; thu gom, xử lý trên 80% chất thải rắn thông thường; có sáng kiến góp phần bảo vệ môi trường của cộng đồng, địa phương; có 80% đối với khu vực đô thị và 90% đối với khu vực nông thôn các hộ gia đình cam kết tham gia bảo vệ môi trường; thực hiện được tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (đối với khu vực nông thôn).
    Đối với cá nhân: có thành tích xuất sắc, là tấm gương điển hình về bảo vệ môi trường tại cộng đồng, cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia và vận động, tuyên truyền cộng đồng thực hiện tốt các hoạt động bảo vệ môi trường; có những sáng kiến đem lại hiệu quả tích cực về bảo vệ môi trường; chấp hành nghiêm các yêu cầu của pháp luật về môi trường (Không vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi cũng như các qui định của địa phương trong thời gian ít nhất 02 (hai) năm, tính đến thời điểm đề nghị khen thưởng).
      2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng bao gồm: Công văn đề nghị khen thưởng: 01 bản, bằng tiếng Việt; Báo cáo thành tích, có tài liệu chứng minh thành tích kèm theo: 03 bản, bằng tiếng Việt (có mẫu kèm theo).
      3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng: từ ngày 20/4/2015-05/5/2015.
     4. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Chi cục Bảo vệ môi trường, số 227 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà. Điện thoại: 0533585889.
     5. Công bố kết quả và tổ chức trao tặng bằng khen vào Lễ mitinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2015.
    Tài liệu đính kèm:
    - Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2014 – 2015.

                                                           Bài: Phong Lan (CCBVMT)
 

   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
   Chương trình "Quảng Trị: Thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường" và tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường năm 2019
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông
   Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2” tỉnh Quảng Trị tuyển cán bộ hiện trường làm việc toàn thời gian (ngắn hạn) tại huyện Hướng Hóa
   Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 và phát động xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa” tại huyện đảo Cồn Cỏ
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2019: “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”
   Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường
   Tăng cường công tác quản lý môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Phong điện - Nguồn năng lượng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Thậm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng