Chuyên mục: Môi trường

Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Ngày cập nhật:  3/12/2015 4:14:01 PM

    Ngày 14/02/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2015/NĐ-CP qui định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Nghị định số 19/2015/NĐ-CP đã qui định chi tiết về các nội dung:
    1. Cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.
    2. Kiểm soát ô nhiễm môi trường đất.
    3. Bảo vệ môi trường làng nghề.
    4. Bảo vệ môi trường đối với hoạt động nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.
    5. Xác nhận hệ thống quản lý môi trường; bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường; xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
    6. Ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường.
    7. Cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường.     Cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

                        tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh
   

     Nghị định số 19/2015/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2015.
    Các văn bản sau hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định số 19/2015/NĐ-CP có hiệu lực:
    - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;
    - Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;
    - Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường;
    - Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.
    

Tải Nghị định số 19/2015/NĐ-CP tại đây: ..\văn bản pháp luật\hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.pdf.

                                                             Bài và ảnh: Phong Lan (CCBVMT)
 

   Phát động thực hiện Mô hình Tăng cường năng lực phân loại, xử lý rác tại nguồn khu vực nông thôn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiêu huỷ hàng hải sản tồn kho bị hư hỏng tại cơ sở bà Lê Thị Thuộc, khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2020: Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên
   Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trực tuyến Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
   UBND tỉnh làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường để giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách năm 2020
   Khảo sát thực địa kết hợp tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu
   Nhiều hoạt động sôi nổi thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kiểm tra, khắc phục sự cố tràn dầu tại trạm trộn bê tông nhựa của Công ty Việt Ren
   Kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Đai An, thành phố Đông Hà
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019