Chuyên mục: Môi trường

Tổng kết dự án BCI pha I

Ngày cập nhật:  3/9/2012 3:57:46 AM

         Ngày 30/8/2011, tại thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng, Ban chỉ đạo dự án Sáng kiến hành lang bảo tồn đa dạng sinh học (BCI) đã tổ chức hội nghị tổng kết giai đoạn 1 (2006 - 2010). Tham dự Hội nghị có thành viên Ban chỉ đạo Dự án quốc gia và 2 tỉnh thực hiện dự án là Quảng Trị và Quảng Nam, tại địa phương có đại diện lãnh đạo UBND thành phố Đà Lạt, Sở TNMT và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, ông Trương Mạnh Tiến - Trưởng BCĐ quốc gia chủ trì Hội nghị.


         Dự án BCI là chương trình hỗ trợ kỹ thuật nhằm thúc đẩy việc thiết lập các tổ chức và hệ thống quản lý môi trường hiệu quả. Chương trình được thiết kế nhằm tạo ra một xu thế chủ đạo về bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý môi trường trong các chương trình hợp tác kinh tế và phát triển thuộc tiểu vùng Mêkông mở rộng (GMS). Dự án do ADB, chính phủ Hà Lan và Thụy Điển đồng tài trợ với sự tham gia của 6 nước thuộc GMS, trong đó có Việt Nam. Tại Việt Nam, Dự án được triển khai tại 2 tỉnh Quảng Trị và Quảng Nam.

         Tại Hội nghị, kết quả thực hiện dự án ở trung ương và 2 tỉnh đã được báo cáo. Ở trung ương đã hỗ trợ xây dựng Luật Đa dạng sinh học và xây dựng Nghị định BCI, tăng cường năng lực cho cán bộ (46 lớp, 2711 người, 4 chuyến khảo sát). Tại các tỉnh, Dự án triển khai 5 hợp phần: (1) Giảm nghèo, (2) Hài hòa các chính sách quản lý đất, (3) Xây dựng năng lực, (5) Xây dựng cơ chế tài chính bền vững. Theo đó, tại Quảng Trị, từ năm 2006 - 2009, đã triển khai 37 gói hoạt động tại 21 xã ở 2 huyện Đakrông và Hướng Hóa với tổng kinh phí 417.000 USD.

         Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được các thành viên BCĐ Dự án, các chuyên gia, tư vấn kỹ thuật chia sẻ nhiều bài học kinh nghiệm thực hiện Dự án. Đây cũng là những thông tin, bài học nhiều ý nghĩa cho các đơn vị mới tiếp cận, chuẩn bị triển khai Dự án trong giai đoạn 2 như Sở TNMT Quảng Trị. Được biết, Dự án giai đoạn 2 (2011 - 2018) được triển khai tại 64 xã tại 3 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, với nguồn vốn vay hơn 30 triệu USD từ ADB.

Hoàng Việt Thịnh - Chi cục BVMT

 

   Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường
   Tăng cường công tác quản lý môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Phong điện - Nguồn năng lượng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Thậm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng
   Đoàn công tác Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thiết bị kết nối dữ liệu quan trắc tự động môi trường nước thải tại Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa
   Kết nối dữ liệu quan trắc nước thải tự động của Trạm xử lý nước thải tập trung của thành phố Đông Hà vào Hệ thống Tiếp nhận và Xử lý dữ liệu quan trắc tự động của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị thẩm định “Kết quả quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2018”
   Tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường qua đường dây nóng tỉnh Quảng Trị
   Hội thảo “Hướng dẫn kỹ thuật tiếp nhận, truyền và quản lý dữ liệu hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục” tại thành phố Đà Nẵng