Chuyên mục: Môi trường

Đăng ký, đề xuất thực hiện Dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao

Ngày cập nhật:  3/6/2015 6:58:31 AM

      Ngày 25/11/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg phê duyệt các Danh mục bao gồm 58 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và 114 sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển. Liên quan tới lĩnh vực môi trường phải kể tới các công nghệ và sản phẩm: công nghệ chuyển hóa và lưu trữ các nguồn năng lượng tái tạo; công nghệ tiệt khuẩn nhiệt độ thấp, công nghệ xử lý chất thải rắn y tế nguy hại bằng microwave, plasma; công nghệ vi sinh phục vụ xử lý ô nhiễm môi trường; công nghệ chiết trong sản xuất vật liệu siêu sạch ở quy mô công nghiệp; công nghệ chế tạo vật liệu siêu bền, siêu nhẹ, thân thiện với môi trường hoặc sử dụng trong môi trường khắc nghiệt; công nghệ sản xuất polyme sinh học có khả năng tự phân hủy; công nghệ chế tạo sơn chuyên dụng cao cấp, thân thiện với môi trường. Bộ biến đổi điện năng thông minh từ năng lượng gió và năng lượng mặt trời, tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao và thân thiện với môi trường…
      Ngày 22/12/2014, Bộ Công thương có Văn bản số 12854/BCT-KHCN thông báo để các tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện Dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao, trong đó nêu rõ phạm vi và đối tượng, nội dung của Dự án, nội dung ưu đãi và hướng dẫn đăng ký, đề xuất.
      Phạm vi và đối tượng hay dự án đề xuất là Dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao có đối tượng công nghệ, sản phẩm thuộc Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao khuyến khích phát triển được ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg.
      Nội dung của Dự án phải bao gồm ít nhất một trong các nội dung: (i) Dự án đầu tư mới hoặc đầu tư bổ sung để nâng cấp công nghệ và thiết bị các nhà máy để sản xuất sản phẩm công nghiệp công nghệ cao; (ii) Dự án hình thành và phát triển các doanh nghiệp công nghệ cao để sản xuất sản phẩm công nghiệp công nghệ cao dựa trên công nghệ được nghiên cứu chuyển giao trong nước hoặc được nhập khẩu từ nước ngoài; (iii) Dự án phát triển công nghiệp hỗ trợ cho phát triển công nghiệp công nghệ cao; (iv) Dự án đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao.
      Nội dung ưu đãi đối với dự án được quy định tại Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020. Chương trình đưa ra các hỗ trợ về nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, ứng dụng sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công nghệ cao, xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao, đào tạo và sử dụng hiệu quả đội ngũ nhân lực công nghệ cao.
      Đặc biệt, Chương trình áp dụng một số cơ chế, chính sách: (i) ưu đãi về đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất – nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng; (ii) Hỗ trợ vay tối đa 85% vốn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam và được chương trình hỗ trợ toàn bộ lãi suất trong thời hạn 05 năm; (iii) Hỗ trợ chi phí đào tạo, nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao công nghệ, thử nghiệm, xây dựng phòng thí nghiệm, xây dựng trung tâm thiết kế, sản xuất thử nghiệm, mua sản phẩm mẫu, thiết bị và dây truyền mẫu, thiết bị đo kiểm; (iv) Thực hiện quyết toán chỉ một lần đối với vốn ngân sách đầu tư, hỗ trợ đầu tư cho các nhiệm vụ của Chương trình sau khi nhiệm vụ kết thúc; (v) điều chỉnh nội dung và kinh phí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để đạt mục tiêu và phù hợp yêu cầu thực tế.
      Các tổ chức, cá nhân quan tâm nộp đăng ký thực hiện dự án về Bộ Công thương, hồ sơ đăng ký bao gồm: (1) Công văn đăng ký của chủ dự án gửi Bộ Công thương; (2) Bản đăng ký đề xuất Dự án; (3) Thuyết minh ý tưởng Dự án (theo mẫu của Bộ). Thời hạn đăng ký, đề xuất thực hiện dự án là ngày 07 tháng 3 năm 2015.


   Tải mẫu hồ sơ đăng ký tại đây:  CV_12854_BCT-KHCN.pdf.

                                       Bài: Lưu Thị Bình (Chi cục Bảo vệ môi trường)