Chuyên mục: Môi trường

Ngày 01/3/2015, quy định mới về xác định thiệt hại đối với môi trường có hiệu lực

Ngày cập nhật:  3/2/2015 10:04:23 AM

      Ngày 06/01/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2015/NĐ-CP quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường thay thế cho Nghị định số 113/2010/NĐ-CP ngày 03/12/2010 của Chính phủ, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2015.
     Ngoài 4 Phụ lục đi kèm quy định hệ số điều chỉnh thiệt hại theo mục đích sử dụng môi trường nước, đất; theo mức độ bảo tồn hệ sinh thái, ưu tiên bảo tồn loài; Nghị định có 5 chương, với 15 điều: (1) Những quy định chung: gồm 3 điều, (2) Dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường: gồm 6 điều, từ Điều 4 đến Điều 9; (3) Tính toán thiệt hại đối với môi trường: 3 điều, từ Điều 10 đến Điều 12; (4) Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường: 2 điều, Điều 13 và Điều 14; và (5) Hiệu lực thi hành: 1 điều.


                              Một cơ sở nuôi tôm trên cát ở Gio Linh
     

     Các hành vi gây ô nhiễm,suy thoái môi trường dẫn đến thiệt hại đối với môi trường xảy ra trước ngày 01/01/2015 mà chưa bồi thường thiệt hại thì việc xác định thiệt hại và trách nhiệm bồi thường thiệt hại được thực hiện theo các quy định của Nghị định này.
                                   Tải nội dung Nghị định tại đây!

 

                                                  Bài và ảnh: Hoàng Việt Thịnh (CCBVMT)
 

   Tăng cường công tác quản lý môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Phong điện - Nguồn năng lượng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Thậm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng
   Đoàn công tác Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thiết bị kết nối dữ liệu quan trắc tự động môi trường nước thải tại Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa
   Kết nối dữ liệu quan trắc nước thải tự động của Trạm xử lý nước thải tập trung của thành phố Đông Hà vào Hệ thống Tiếp nhận và Xử lý dữ liệu quan trắc tự động của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị thẩm định “Kết quả quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2018”
   Tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường qua đường dây nóng tỉnh Quảng Trị
   Hội thảo “Hướng dẫn kỹ thuật tiếp nhận, truyền và quản lý dữ liệu hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục” tại thành phố Đà Nẵng
   Triển khai thực hiện dự án “Nghiên cứu bổ sung dự án điều tra, đánh giá xâm thực bãi tắm Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị”