Chuyên mục: Môi trường

Ngày 01/3/2015, quy định mới về xác định thiệt hại đối với môi trường có hiệu lực

Ngày cập nhật:  3/2/2015 10:04:23 AM

      Ngày 06/01/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2015/NĐ-CP quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường thay thế cho Nghị định số 113/2010/NĐ-CP ngày 03/12/2010 của Chính phủ, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2015.
     Ngoài 4 Phụ lục đi kèm quy định hệ số điều chỉnh thiệt hại theo mục đích sử dụng môi trường nước, đất; theo mức độ bảo tồn hệ sinh thái, ưu tiên bảo tồn loài; Nghị định có 5 chương, với 15 điều: (1) Những quy định chung: gồm 3 điều, (2) Dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường: gồm 6 điều, từ Điều 4 đến Điều 9; (3) Tính toán thiệt hại đối với môi trường: 3 điều, từ Điều 10 đến Điều 12; (4) Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường: 2 điều, Điều 13 và Điều 14; và (5) Hiệu lực thi hành: 1 điều.


                              Một cơ sở nuôi tôm trên cát ở Gio Linh
     

     Các hành vi gây ô nhiễm,suy thoái môi trường dẫn đến thiệt hại đối với môi trường xảy ra trước ngày 01/01/2015 mà chưa bồi thường thiệt hại thì việc xác định thiệt hại và trách nhiệm bồi thường thiệt hại được thực hiện theo các quy định của Nghị định này.
                                   Tải nội dung Nghị định tại đây!

 

                                                  Bài và ảnh: Hoàng Việt Thịnh (CCBVMT)
 

   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
   Chương trình "Quảng Trị: Thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường" và tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường năm 2019
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông
   Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2” tỉnh Quảng Trị tuyển cán bộ hiện trường làm việc toàn thời gian (ngắn hạn) tại huyện Hướng Hóa
   Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 và phát động xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa” tại huyện đảo Cồn Cỏ
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2019: “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”
   Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường
   Tăng cường công tác quản lý môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Phong điện - Nguồn năng lượng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Thậm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng