Chuyên mục: Môi trường

Hội thảo triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh tại cấp tỉnh

Ngày cập nhật:  7/7/2014 7:38:13 AM

     Ngày 26/6/2014, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cơ quan được giao chủ trì thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh đã tổ chức Hội thảo “Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh tại cấp tỉnh” nhằm giới thiệu, tuyên truyền và phổ biến khung hướng dẫn thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh cấp địa phương. Tham dự hội thảo  có gần 70 đại biểu đến từ các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Gió dục đào tạo, Văn hóa thể thao và Du lịch, Khoa học công nghệ, Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật của các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ.

      
                              Toàn cảnh Hội thảo (Ảnh: Phong Lan)
    Tại Hội thảo, ông Bùi Quang Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học giáo dục tài nguyên và môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phát biểu khai mạc Hội thảo và trình bày Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020. Các chuyên gia đã hướng dẫn về khung Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh tại cấp tỉnh, phương pháp luận xây dựng đường cong chi phí biên giảm phát thải cho địa phương.
    Căn cứ vào Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh, đến nay, có 15 tỉnh thành đã tiến hành xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh cấp địa phương với sự hỗ trợ của các cơ quan hợp tác quốc tế (Koica, UNDP, ADB, USAID, UN Habitat) và nguồn lực của địa phương, như: Quảng Ninh, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Đà Lạt, Bắc Ninh, Bến Tre, Đồng Nai...
    Bế mạc Hội thảo, ông Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ Khoa học giáo dục tài nguyên và môi trường đã nhấn mạnh quan điểm của Chính phủ về tăng trưởng xanh là một nội dung quan trọng của phát triển bền vững, đảm bảo phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững và góp phần quan trọng thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu. Tăng trưởng xanh phải do con người và vì con người, góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; dựa trên tăng cường đầu tư vào bảo tồn, phát triển và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn tự nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện nâng cao chất lượng môi trường, qua đó kích thích tăng trưởng kinh tế. Chính vì vậy, việc xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh tại cấp tỉnh là việc làm có tính cấp thiết, toàn diện và lâu dài.

                                       Bài và ảnh: Phong Lan (CCBVMT)

   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
   Chương trình "Quảng Trị: Thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường" và tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường năm 2019
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông
   Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2” tỉnh Quảng Trị tuyển cán bộ hiện trường làm việc toàn thời gian (ngắn hạn) tại huyện Hướng Hóa
   Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 và phát động xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa” tại huyện đảo Cồn Cỏ
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2019: “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”
   Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường
   Tăng cường công tác quản lý môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Phong điện - Nguồn năng lượng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Thậm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng