Chuyên mục: Môi trường

Hội nghị đánh giá thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  12/1/2014 9:40:47 AM

        Ngày 19/11/2014, tại thành phố Đông Hà, được sự đồng ý của UBND tỉnh Quảng Trị, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Đánh giá thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã và 117 xã trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo UBND tỉnh ủy quyền ông Nguyễn Trường Khoa – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội nghị.

 

                                           Toàn cảnh Hội nghị

 
        Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị đã trở thành một cuộc vận động với quy mô lớn, huy động cả hệ thống chính trị tham gia. Đặc biệt, vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới đang được phát huy, thể hiện ở sự đồng tình hưởng ứng cao trong các hoạt động xây dựng nông thôn mới như hiến đất, hiến tài sản, tự nguyện giải phóng mặt bằng, đóng góp công sức xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội khác; tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương.
        Tại Hội nghị, ông Nguyễn Trường Khoa đã đánh giá kết quả đạt được trong quá trình thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010-2014 và định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tiêu chí môi trường giai đoạn 2015-2020. Hội nghị cũng đã nghe các báo cáo tham luận về đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; mô hình thu gom rác tự quản; đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí môi trường tại xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh.

 

 

  Ông Nguyễn Trường Khoa, Phó Giám đốc Sở TN&MT  -  Chủ trì Hội nghị                 
 

       Trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tiêu chí môi trường được đánh giá là một trong những tiêu chí khó thực hiện nhất. Sau hơn 3 năm thực hiện, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 20/117 xã đạt tiêu chí môi trường. Trong đó, tỷ lệ trường học nông thôn (trường và điểm trường) có nước sinh hoạt và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 87,48%; tỷ lệ trạm y tế nông thôn có nước sinh hoạt và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 97,44%; tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 84,31% (tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới chỉ đạt 38,16); tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 63,39%; tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có chuồng trại chăn nuôi gia súc hợp vệ sinh đạt 48,11%; tỷ lệ các cơ sở sản xuất – kinh doanh trên địa bàn đạt chuẩn về môi trường đạt khoảng 40%; tỷ lệ các xã đã thực hiện được nội dung đường làng, ngõ xóm, cảnh quan từng hộ xanh - sạch - đẹp, không có hoạt động làm suy giảm môi trường đạt khoảng 60%; tỷ lệ số xã có quy hoạch nghĩa trang và quản lý theo quy hoạch đạt khoảng 40%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở khu vực nông thôn đạt khoảng 40%.
        Đây là những con số đáng khích lệ, thể hiện sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, cơ quan chuyên môn và các ngành đoàn thể các cấp, từ huyện đến xã, thôn; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, sự đồng tình ủng hộ và tham gia thực hiện của người dân trong việc triển khai thực hiện tiêu chí môi trường, góp phần cải thiện chất lượng môi trường nông thôn.
       Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Hội nghị đã thảo luận và thống nhất với mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 có 28% số xã đạt tiêu chí môi trường; đến năm 2020 co 60% số xã đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời đưa ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
       Thực tế hiện nay, Quảng Trị là tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng nông thôn còn rất hạn chế, trong khi đó, tiêu chí môi trường được xem là tiêu chí khó thực hiện; vì vậy, cần có sự đồng lòng của toàn thể nhân dân, sự quan tâm hỗ trợ từ Trung ương, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí môi trường, góp phần hoàn thành việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
      

                                                          Bài và ảnh: Phong Lan (CCBVMT)

   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
   Chương trình "Quảng Trị: Thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường" và tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường năm 2019
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông
   Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2” tỉnh Quảng Trị tuyển cán bộ hiện trường làm việc toàn thời gian (ngắn hạn) tại huyện Hướng Hóa
   Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 và phát động xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa” tại huyện đảo Cồn Cỏ
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2019: “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”
   Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường
   Tăng cường công tác quản lý môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Phong điện - Nguồn năng lượng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Thậm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng