Chuyên mục: Môi trường

“Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm – Vì một Trái đất bền vững” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2015

Ngày cập nhật:  5/29/2015 1:12:28 AM

      Ngày 05 tháng 6 hàng năm được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) chọn là Ngày Môi trường thế giới. Đây là một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 và đã trở thành hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
     Phát triển sản xuất công nghiệp và phát triển đô thị là 2 quá trình song song có quan hệ gắn bó hữu cơ với nhau mang tính chất quy luật trong phát triển. Cả hai quá trình này đồng nghĩa với sự gia tăng tiêu dùng: tiêu dùng sản xuất và tiêu dùng cá nhân. Việc tiêu dùng hiện nay ở nước ta được đánh giá là không bền vững và đang trở thành một vấn đề nóng bỏng đối với quản lý quá trình phát triển bền vững nói chung và phát triển đô thị bền vững nói riêng.
Nhằm kêu gọi mỗi người, mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ hãy bảo vệ Trái đất bằng những hành động thiết thực trong sản xuất và tiêu dùng, Ngày Môi trường thế giới năm 2015 hướng đến chủ đề “Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm – Vì một Trái đất bền vững”.      Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2015 theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công văn số 1781/UBND-NN ngày 21/5/2015 yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban ngành; các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh; các đơn vị lực lượng vũ trang; các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 83-CTHĐ/TU ngày 19/12/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 đến đông đảo cán bộ và các tầng lớp nhân dân; Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ và người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên; khuyến khích và vận động người dân tăng cường các hoạt động tiêu thụ bền vững, sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên nhiên liệu phát sinh nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính; tạo công luận lên án những hành vi vi phạm phát luật bảo vệ môi trường; Tổ chức các hội nghị, hội thảo, toạ đàm chuyên đề về công tác quản lý, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường theo hướng bền vững, công tác chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; phối hợp tổ chức các hoạt động mang tính cộng đồng như: mít tinh, các cuộc thi, triển lãm, giao lưu văn nghệ, diễu hành, ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải; giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước; Biểu dương, khen thưởng để động viên kịp thời những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
      Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Đông Hà tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2015 quy mô cấp tỉnh tại thành phố Đông Hà với các hoạt động cụ thể như: phát động ra quân làm vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố vào ngày 31/5/2015; tổ chức đi xe đạp và tuyên truyền lưu động vào sáng ngày 31/5/2015; tổ chức Lễ mít tinh vào lúc 19 giờ ngày 02/6/2015.
     Bảo vệ môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn xã hội. Mỗi người dân, tổ chức và cộng đồng dân cư hãy tích cực hơn nữa trong nỗ lực chung để bảo vệ môi trường sống, bảo vệ Trái đất.
  
                           

                                                       Bài: Phong Lan (CCBVMT)
 

   Phát động thực hiện Mô hình Tăng cường năng lực phân loại, xử lý rác tại nguồn khu vực nông thôn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiêu huỷ hàng hải sản tồn kho bị hư hỏng tại cơ sở bà Lê Thị Thuộc, khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2020: Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên
   Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trực tuyến Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
   UBND tỉnh làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường để giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách năm 2020
   Khảo sát thực địa kết hợp tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu
   Nhiều hoạt động sôi nổi thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kiểm tra, khắc phục sự cố tràn dầu tại trạm trộn bê tông nhựa của Công ty Việt Ren
   Kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Đai An, thành phố Đông Hà
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019