Chuyên mục: Môi trường

Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng – giai đoạn 2” tỉnh Quảng Trị đầu tư công trình hạ tầng đầu tiên

Ngày cập nhật:  10/23/2015 5:30:55 AM

      Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2” (gọi là dự án BCC) là dự án vốn vay ADB đầu tiên về lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học. Ở Việt Nam, Dự án BCC được triển khai tại 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế nhằm hỗ trợ liên kết các cảnh quan rừng giàu đa dạng sinh học ở miền Trung Việt Nam, tăng khả năng cung cấp các dịch vụ hệ thái cần thiết để phát triển bền vững sinh kế cộng đồng và tăng đầu tư cho các ngành thủy điện, giao thông, nước và an toàn thực phẩm. Từ đó, thúc đẩy việc sử dụng bền vững tài nguyên, phục hồi và tăng tính sản xuất của các khu vực cảnh quan
      Dự án được thực hiện trong 8 năm, từ tháng 8/2011 đến tháng 3/2019. Ở Quảng Trị, Dự án được thực hiện ở 12 xã thuộc 2 huyện Đakrông và Hướng Hóa, bao gồm: xã Húc, Hướng Sơn, Hướng Linh, Hướng Lập, Hướng Việt, Hướng Phùng huyện Hướng Hóa; xã Đakrông, Hướng Hiệp, Húc Nghì, Tà Long, Tà Rụt, Ba Nang huyện Đakrông.
     Các hợp phần được thực hiện bao gồm: (1) Tăng cường năng lực thể chế và cộng đồng về quản lý hành lang đa dạng sinh học; (2) Phục hồi hành lang đa dạng sinh học, bảo vệ hệ sinh thái và quản lý bền vững nguồn tài nguyên; (3) Hỗ trợ cải thiện sinh kế và cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ; (4) Quản lý dự án và dịch vụ hỗ trợ.
     Đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ cho các xã dự án thuộc hợp phần 3. Dự án có kế hoạch đầu tư 22 công trình với các loại hình: Đường liên thôn, đường nội thôn, cải tạo ruộng đồng, nhà cộng đồng, điểm trường mầm non, kênh mương thuỷ lợi.
Ngày 10/10/2015 Ban quản lý dự án BCC tỉnh Quảng Trị đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khởi công công trình “Nâng cấp đường nội thôn Hoong, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị”.
     Tuyến đường được nâp cấp có chiều dài 1.200 m, thuộc đường giao thông nông thôn cấp C, là công trình hạ tầng quy mô nhỏ đầu tiên được đầu tư trong khuôn khổ dự án BCC. Đây là trục đường giao thông duy nhất để đồng bào thôn Hoong đến trung tâm xã Hướng Linh. Nâng cấp tuyến đường nhằm cải thiện điều kiện đi lại cho cộng đồng trong khu vực, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa giúp tạo điều kiện thuận tiện trong quá trình vận chuyển phân bón, cây giống phục vụ trồng rừng và công tác quản lý, bảo vệ rừng.


Đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Ban QLDA BCC tỉnh, chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan và cộng đồng địa phương tham dự Lễ khởi công

     

                            Tiến hành nghi thức và phát lệnh khởi công.

     Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trường Khoa, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc dự án đề cập tầm quan trọng của việc quản lý chất lượng, yêu cầu tiến độ hoàn thành trong năm 2015, nêu cao trách nhiệm của các bên liên quan đặc biệt là đơn vị thi công và tư vấn giám sát công trình. Ông Nguyễn Trường Khoa cũng quan tâm nhấn mạnh vai trò của cộng đồng và chính quyền địa phương trong việc phối hợp với các nhà thầu nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

                          Bài và ảnh : Nguyễn Văn Dụng (Ban QLDA BCC tỉnh)
 

   Phát động thực hiện Mô hình Tăng cường năng lực phân loại, xử lý rác tại nguồn khu vực nông thôn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiêu huỷ hàng hải sản tồn kho bị hư hỏng tại cơ sở bà Lê Thị Thuộc, khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2020: Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên
   Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trực tuyến Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
   UBND tỉnh làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường để giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách năm 2020
   Khảo sát thực địa kết hợp tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu
   Nhiều hoạt động sôi nổi thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kiểm tra, khắc phục sự cố tràn dầu tại trạm trộn bê tông nhựa của Công ty Việt Ren
   Kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Đai An, thành phố Đông Hà
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019