Chuyên mục: Môi trường

Thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  5/29/2014 8:18:55 AM

 

    Toàn cảnh Hội đồng thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng Trị


      Chiều ngày 15/5/2014, tại phòng họp của Bộ Quốc Phòng, Hội đồng thẩm định của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã tổ chức họp thẩm định nội dung của bản Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và bản đồ nhạy cảm đường bờ tỉnh Quảng Trị. Chủ tịch hội đồng thẩm định, đồng chí Nguyễn Văn Bình, chánh văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, các thành viên của hội đồng gồm các đồng chí đại diện của Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu Miền Bắc, Miền Trung, tổng cục môi trường, tổng cục Biển đảo …
      Tại buổi thẩm định, Hội đồng thẩm định đánh giá cao nội dung của Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng Trị, cho rằng bản Kế hoạch có tính khoa học và thực tiễn, có tính ứng dụng và triển khai khi sự cố xảy ra. Hội đồng nhất trí thông qua Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu với các nội dung chính: Các nguy cơ tiềm ẩn sự cố tràn dầu của tỉnh; Các khu vực có thể bị tác động và ảnh hưởng từ sự cố tràn dầu; Phân cấp ứng phó sự cố tràn dầu; Quy trình ứng phó sự cố và cơ cấu tổ chức ứng phó; Công tác triển khai các hoạt động ứng phó khi có sự cố xảy ra; …
      Chủ tịch hội đồng thẩm định cũng yêu cầu sau khi Kế hoạch được phê duyệt, UBND tỉnh Quảng Trị cần phối hợp với Trung tâm quốc gia Ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung tổ chức tập huấn, phổ biến nội dung của Kế hoạch đến các cơ quan, ban ngành và các doanh nghiệp có nguy cơ gây ra sự cố tràn dầu trên địa bàn toàn tỉnh.

 

  
                  Chủ tịch hội đồng kết luận tại hội nghị


        Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh sau khi được phê duyệt sẽ giúp cho tỉnh phát hiện và sẵn sàng tổ chức ứng phó nhanh khi sự cố xảy ra; bố trí nhân lực, chuẩn bị phương tiện và trang thiết bị, vật tư, đảm bảo cho mọi nguồn lực cần huy động đều sẵn sàng khi có sự cố; quản lý, kiểm soát hiệu quả công tác ứng phó: xây dựng quy chế phối hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các Sở, ban ngành, cơ quan liên quan trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu. Nâng cao sự phối kết hợp trong công tác ứng phó. Hỗ trợ công tác đào tạo, diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu, hỗ trợ tính toán bồi thường thiệt hại. Từng bước xây dựng lực lượng làm nồng cốt và nâng cao năng lực ứng phó sự cố tràn dầu có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Bên cạnh đó, bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ phục vụ công tác ứng phó sự cố tràn dầu là mô hình trực quan dùng trong điều hành ứng phó sự cố tràn dầu, làm cơ sở để xác định mức độ tổn thương về môi trường và thiệt hại kinh tế xã hội khi sự cố tràn dầu xảy ra. Là tài liệu đầu vào khi xây dựng các kế hoạch, quy hoạch sử dụng để khai thác hợp lý nguồn tài nguyên ven biển của tỉnh.


                                                     Ngọc Thảo (CCBVMT)

   Phát động thực hiện Mô hình Tăng cường năng lực phân loại, xử lý rác tại nguồn khu vực nông thôn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiêu huỷ hàng hải sản tồn kho bị hư hỏng tại cơ sở bà Lê Thị Thuộc, khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2020: Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên
   Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trực tuyến Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
   UBND tỉnh làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường để giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách năm 2020
   Khảo sát thực địa kết hợp tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu
   Nhiều hoạt động sôi nổi thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kiểm tra, khắc phục sự cố tràn dầu tại trạm trộn bê tông nhựa của Công ty Việt Ren
   Kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Đai An, thành phố Đông Hà
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019