Chuyên mục: Môi trường

Tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

Ngày cập nhật:  7/3/2015 9:57:32 AM

Ngày 01/7/2015, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Quân Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hoàng Minh Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế, Tổng cục Môi trường cùng đại diện lãnh đạo các ban đảng, các sở, ban, ngành, UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo các địa phương và các phòng chuyên môn trực thuộc, tổng cộng có 130 đại biểu.

                                 Toàn cảnh Hội nghị

      Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Quân Chính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh để Luật BVMT năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn, các cấp, ngành trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt Kế hoạch triển khai thi hành Luật của UBND tỉnh; đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thời gian triển khai ở cấp huyện trước ngày 20/7/2015.


Ông Nguyễn Quân Chính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị
   

     Ông Hoàng Minh Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế, Tổng cục Môi trường đã trình bày những nội dung cơ bản Luật BVMT năm 2014. Theo đó, Luật BVMT 2014 được Quốc hội thông qua ngày 23/6/2014 tại kỳ họp thứ 7, gồm 20 chương với 170 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. So với Luật BVMT 2005, Luật BVMT 2014 đã quy định thêm những hành vi bị nghiêm cấm như vận chuyển chất độc, phóng xạ, chất thải nguy hại…; quy định cụ thể hơn về nội dung, nguyên tắc và trách nhiệm thực hiện quy hoạch BVMT; quy định thêm đối tượng, nội dung, trình tự lập kế hoạch BVMT; quy định cụ thể việc BVMT trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu; thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ; BVMT tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung; nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng; xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường; quy định thêm các nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường; cộng đồng dân cư tham gia BVMT; qui định về chi ngân sách sự nghiệp môi trường và chi ngân sách đầu tư cho BVMT.
   


    Ông Hoàng Minh Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế phổ biến Luật BVMT năm 2014
   

    Đến nay, Chính phủ đã ban hành 05 Nghị định, 01 Quyết định; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 04 Thông tư hướng dẫn thi hành, bao gồm:
    1. Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường.
    2. Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.
    3. Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
    4. Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu.
    5. Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định về điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường.
    6. Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ.
    7. Thông tư số 19/2015/TT-BTNMT ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận.
   8. Thông tư số 22/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển.
    9. Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
    10. Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
  

                                                     Bài và ảnh: Phong Lan (CCBVMT)
 

   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
   Chương trình "Quảng Trị: Thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường" và tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường năm 2019
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông
   Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2” tỉnh Quảng Trị tuyển cán bộ hiện trường làm việc toàn thời gian (ngắn hạn) tại huyện Hướng Hóa
   Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 và phát động xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa” tại huyện đảo Cồn Cỏ
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2019: “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”
   Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường
   Tăng cường công tác quản lý môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Phong điện - Nguồn năng lượng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Thậm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng