Chuyên mục: Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2015

Ngày cập nhật:  8/14/2015 6:44:55 AM

     Xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng là mặt hàng thiết yếu đối với sản xuất, tiêu dùng và đời sống xã hội, giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng là những chất rất dễ cháy nổ, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của nhân dân, đồng thời cũng là nguyên nhân làm nảy sinh nhiều vấn đề về môi trường.
      Kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng là những mặt hàng kinh doanh có điều kiện, vì vậy các chủ thể tham gia kinh doanh xăng dầu phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường qui định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.
     Thực hiện Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, từ ngày 12-17/8/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường, Tổng cục Môi trường tổ chức đào tạo và cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.

                    Đại biểu và học viên tham dự Lễ khai mạc khóa đào tạo

     Đăng ký tham gia khóa học có 240 cán bộ, công nhân viên của Công ty xăng dầu Quảng Trị và các đơn vị kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh.
    Tham gia khóa đào tạo, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; hiểu được tính chất, cơ chế ảnh hưởng của chất độc hại trong xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng đối với môi trường và sức khỏe con người; nắm vững cách xử lý, khắc phục, hạn chế tác động của ô nhiễm môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường; có kỹ năng cơ bản xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường thông thường trong hoạt động kinh doanh. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ cấp giấy chứng nhận về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng cho các học viên theo qui định.

 

                                                     Bài và ảnh: Phong Lan (CCBVMT)
 

   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
   Chương trình "Quảng Trị: Thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường" và tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường năm 2019
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông
   Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2” tỉnh Quảng Trị tuyển cán bộ hiện trường làm việc toàn thời gian (ngắn hạn) tại huyện Hướng Hóa
   Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 và phát động xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa” tại huyện đảo Cồn Cỏ
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2019: “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”
   Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường
   Tăng cường công tác quản lý môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Phong điện - Nguồn năng lượng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Thậm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng