Chuyên mục: Môi trường

Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Quảng Trị - Nâng cao chất lượng hoạt động quan trắc thử nghiệm phục vụ hiệu quả công tác trưng cầu giám định

Ngày cập nhật:  8/30/2015 11:54:07 AM

     Trong những năm qua được sự quan tâm của UBND Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, hoạt động quan trắc thử nghiệm của Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Quảng Trị không ngừng nâng cao chất lượng quan trắc thử nghiệm nhằm từng bước khẳng định là đơn vị kỹ thuật phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.
     Kết quả quan trắc, phân tích thử nghiệm của Trung tâm luôn có tính pháp lý cao, đảm bảo về chất lượng và phản ánh đúng bản chất của môi trường, nguồn thải. Do đó, yêu cầu phải được thực hiện một cách khoa học, đồng bộ, có hệ thống; đòi hỏi phải được trang bị các thiết bị công nghệ cao, đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn kỹ thuật nhất định.

 

Hoạt động phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm

       Ngoài thực hiện nhiệm vụ chính trị do UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường giao như quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Quảng Trị (không khí, nước mặt, nước ngầm, đất; quan trắc xói lở, sụt lún và quan trắc đa dạng sinh học); Điều tra, đánh giá phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường; Điều tra, đánh giá thuốc BVTV còn tồn đọng, cấm sử dụng và khu vực đất nhiễm trên địa bàn tỉnh; Triển khai đề án Cam kết Bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư trên địa bàn Tỉnh; Thực hiện các công trình xử lý môi trường thuộc đối tượng công ích (thuốc BVTV, bãi rác); phân tích mẫu phục vụ thanh tra, kiểm tra, xử lý ô nhiễm môi trường... Trung tâm còn thực hiện rất hiệu quả và đáp ứng tốt công tác trưng cầu giám định các thành phần môi trường cho các đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh như thực hiện trưng cầu giám định cho Chi cục Bảo vệ môi trường, Thanh tra Sở, Cảnh sát Môi trường, các Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị, thành phố. Để đạt được kết quả trên, trong những năm qua Trung tâm không ngừng nâng cao chất lượng trong các hoạt động quan trắc và phân tích môi trường, cụ thể như:
        - Trong thực hiện các hoạt động quan trắc, Trung  tâm luôn tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17025:2005 từ khâu chuẩn bị thiết bị, hóa chất, dụng cụ lấy mẫu hiện trường, vận chuyển, lưu mẫu, phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm và thực hiện công việc đảm bảo, kiểm soát chất lượng mẫu quan trắc (QA/QC), bảo trì hiệu chuẩn các thiết bị, sử dụng các phương pháp quan trắc thử nghiệm đúng chuẩn theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
        - Năm 2012 Trung tâm được UBND tỉnh đầu tư trang thiết bị phân tích hàm lượng các kim loại nặng trong môi trường như: As, Hg, Pb, Cd, Cr, Ni… (Hệ thống máy quang phổ hấp thụ nguyên tử), để kiểm soát tốt hàm lượng các kim loại nặng trong môi trường. Năm 2014 tiếp tục được UBND tỉnh đầu tư trang thiết bị phân tích thuốc BVTV tồn lưu nhằm giúp cho UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm soát tốt việc xử lý các điểm ô nhiễm thuốc BVTV.
         - Hàng năm, Trung tâm đều tham gia nhiều chương trình so sánh thử nghiệm liên phòng thí nghiệm do Trung tâm Quan trắc (CEM) - Tổng cục Môi trường và Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB) tổ chức để kiểm tra mức độ chính xác trong phân tích của phòng thí nghiệm. Kết quả đánh giá hàng năm cho thấy kết quả phân tích của Trung tâm đều có độ chính xác cao; Đặc biệt, năm 2014 Trung tâm đã tham gia 03 chương trình phân tích mẫu so sánh liên phòng do Tổng cục Môi trường và Ban thử nghiệm thành thạo tổ chức với nhiều chỉ tiêu hóa lý đạt 100% chỉ tiêu thực hiện.
         - Luôn duy trì tốt việc đánh giá công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 từ năm 2013 đến nay (VILAS 612). Đồng thời, đến nay Trung tâm là một đơn vị đầu tiên và duy nhất của tỉnh Quảng Trị được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận (mã số VIMCERTS 021) đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định 27/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 (Quyết định 2453/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2014).              - Bên cạnh đó, Trung tâm luôn chú trọng đến công tác đào tạo cán bộ; thường xuyên kiểm soát, cải tiến quy trình, cập nhật các quy định pháp luật trong việc lấy mẫu và phân tích tạo niềm tin cho tất cả các đơn vị quản lý môi trường khi thực hiện việc trưng cầu giám định tại Trung tâm.

Hoạt động đo đạc và lấy mẫu hiện trường

        Có thể khẳng định rằng kết quả quan trắc, phân tích thử nghiệm của Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Quảng Trị luôn có tính pháp lý cao, đảm bảo về chất lượng và phản ánh đúng bản chất của môi trường, nguồn thải phục vụ hiệu quả cho công tác trưng cầu giám định và góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Tỉnh.

 

     Hiện nay, được sự quan tâm của UBND Tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm đang thực hiện xây dựng nhà làm việc và phòng phân tích thử nghiệm; đề xuất đổi tên Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường thành Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (theo tinh thần của Thông tư liên tịch số 50/2014/TT-BTNMT-BNV), tiếp tục đầu tư đầu tư mua sắm trang thiết bị và đào tạo nguồn nhân lực nhằm tiếp tục tăng cường năng lực cho Trung tâm, với mục tiêu phát triển và nâng tầm thành một trong những đơn vị hàng đầu của Tỉnh và khu vực về lĩnh vực quan trắc tài nguyên và môi trường./.

                                                   Bài: Lê Quốc Tuyển (TTQT)

 
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông
   Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2” tỉnh Quảng Trị tuyển cán bộ hiện trường làm việc toàn thời gian (ngắn hạn) tại huyện Hướng Hóa
   Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 và phát động xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa” tại huyện đảo Cồn Cỏ
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2019: “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”
   Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường
   Tăng cường công tác quản lý môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Phong điện - Nguồn năng lượng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Thậm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng
   Đoàn công tác Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thiết bị kết nối dữ liệu quan trắc tự động môi trường nước thải tại Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa
   Kết nối dữ liệu quan trắc nước thải tự động của Trạm xử lý nước thải tập trung của thành phố Đông Hà vào Hệ thống Tiếp nhận và Xử lý dữ liệu quan trắc tự động của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị