Chuyên mục: Môi trường

Thực hiện xác định loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo tiêu chí quy định tại Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ

Ngày cập nhật:  8/26/2014 3:42:27 AM

        Ngày 12/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 160/2013/NĐ-CP về tiêu chí xác định loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Nghị định quy định các tiêu chí xác định loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; ban hành Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

        Phạm vi của Nghị định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (còn gọi là loài được ưu tiên bảo vệ) tại Việt Nam.

        Nghị định quy định 02 tiêu chí xác định loài được ưu tiên bảo vệ, bao gồm: (1) số lượng cá thể còn ít hoặc đang bị đe dọa tuyệt chủng; (2) Là loài đặc hữu hoặc có một trong các giá trị đặc biệt về khoa học; y tế; kinh tế; sinh thái, cảnh quan môi trường và văn hóa – lịch sử. Theo đó Nghị định ban hành cách xác định loài có số lượng cá thể còn ít hoặc đang bị đe dọa tuyệt chủng; xác định loài có giá trị đặc biệt về khoa học, y tế, kinh tế, sinh thái, cảnh quan, môi trường, văn hóa – lịch sử.

        Trên cơ sở các tiêu chí và cách xác định các tiêu chí được quy định, Nghị định ban hành kèm theo 01 Danh mục Loài được ưu tiên bảo vệ. Danh mục gồm có: 17 loài thực vật thuộc ngành Thông và ngành Mộc lan; 83 loài động vật thuộc các lớp Thú, Chim, Bò sát; 15 giống cây trồng thuộc các loài Lúa, Ngô, Khoai, Lạc, Đậu tương, Đậu nho nhe, Nhãn và 06 giống vật nuôi thuộc các loài Lợn, Gà sao, Vịt xiêm. Định kỳ ba (03) năm một lần hoặc khi thấy cần thiết, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh, bổ sung Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

        Nghị định cũng quy định quy trình thẩm định hồ sơ đề nghị đưa vào hoặc đưa ra khỏi danh mục loài được ưu tiên bảo vệ. Trong đó, Bộ Tài nguyên và môi trường tổ chức thẩm định, quy định về tổ chức hoạt động của Hội đồng thẩm định đối với loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định, quy định về tổ chức hoạt động của Hội đồng thẩm định đối với giống cây trồng, vật nuôi, vi sinh vật và nấm. Thời hạn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị thẩm định là 05 ngày làm việc, việc yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ chỉ thực hiện 01 lần. Thời hạn thẩm định và thông báo kết quả thẩm định là 60 ngày (tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ).

Về chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ, Nghị định quy định các nội dung và việc lưu trữ thông tin điều tra, quan trắc, đánh giá hiện trạng loài được ưu tiên bảo vệ. Các Bộ Tài nguyên & Môi trường, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn; UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện điều tra, quan trắc, đánh giá tình trạng loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ.

Công tác bảo tồn, khai thác, nuôi, trồng loài; trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ cũng được quy định cụ thể trong Nghị định.

   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông
   Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2” tỉnh Quảng Trị tuyển cán bộ hiện trường làm việc toàn thời gian (ngắn hạn) tại huyện Hướng Hóa
   Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 và phát động xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa” tại huyện đảo Cồn Cỏ
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2019: “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”
   Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường
   Tăng cường công tác quản lý môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Phong điện - Nguồn năng lượng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Thậm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng
   Đoàn công tác Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thiết bị kết nối dữ liệu quan trắc tự động môi trường nước thải tại Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa
   Kết nối dữ liệu quan trắc nước thải tự động của Trạm xử lý nước thải tập trung của thành phố Đông Hà vào Hệ thống Tiếp nhận và Xử lý dữ liệu quan trắc tự động của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị