Chuyên mục: Môi trường

Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động liên ngành số 01/CTHĐ-LN ngày 05/6/2007

Ngày cập nhật:  9/23/2013 7:55:52 AM

        Thực hiện các Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức, đoàn thể Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước, ngày 05/6/2007, Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh (Uỷ ban MTTQVN, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, Liên đoàn lao động, Liên hiệp các hội KHKT) đã tổ chức ký kết Chương trình hành động liên ngành số 01/CTHĐ-LN.
         Nhằm đánh giá kết quả đạt được, định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, sáng ngày 12/9/2013, tại hội trường UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động liên ngành, giai đoạn 2008-2013.
        Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Quân Chính – Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh cùng hơn 70 đại biểu là đại diện các sở, ngành liên quan, UBND, phòng TN&MT, tổ chức, đoàn thể các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh.
      
                                         Đại biểu tham dự Hội nghị

        Tại Hội nghị, ông Nguyễn Trường Khoa – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thay mặt liên ngành báo cáo kết quả 05 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động liên ngành. Với sự nỗ lực của các ngành, sự đồng tình hưởng ứng của cán bộ, hội viên, việc triển khai Chương trình hành động liên ngành đã đem lại những kết quả đáng khích lệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, góp phần phục vụ sự phát triển bền vững của tỉnh nhà. Với những mô hình hay, những cách làm sáng tạo đã đem lại hiệu quả rõ rệt trong quá trình thay đổi nhận thức, hành vi của cán bộ, hội viên, cộng đồng dân cư đối với công tác bảo vệ môi trường. Các tầng lớp nhân dân luôn tích cực hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương, khu dân cư như: ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom rác thải…; hình thành quan điểm sản xuất sạch hơn, thân thiện với môi trường. Các hoạt động tự quản về bảo vệ môi trường tại khu dân cư từng bước đi vào nề nếp, tạo dựng thói quen, nếp sống văn minh, xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp.
     
                          Ký kết Chương trình phối hợp hành động bảo vệ

           tài nguyên và môi trường giữa Sở TN&MT  với Hội Người cao tuổi tỉnh
        

        Tại Hội nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Người cao tuổi tỉnh đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp hành động bảo vệ tài nguyên và môi trường  phục vụ phát triển bền vững giai đoạn 2013-2016. Chương trình phối hợp sẽ góp phần nâng nhận thức, kiến thức pháp luật tài nguyên và môi trường cho cán bộ, hội viên Hội người cao tuổi trong toàn tỉnh, đồng thời tăng cường công tác phối hợp trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường tại địa phương.
    
            Ông Nguyễn Quân Chính - Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh

                                         phát biểu tại Hội nghị
        

        Phát biểu chỉ đạo và bế mạc Hội nghị, ông Nguyễn Quân Chính đánh giá cao và biểu dương những kết quả liên ngành đã đạt được trong 05 năm triển khai Chương trình hành động liên ngành, đồng thời đề nghị các ngành tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả việc triển khai Chương trình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; định kỳ hàng năm, các ngành tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả đạt được trong năm qua; các phòng Tài nguyên và Môi trường cần tham mưu cho UBND huyện tổ chức ký kết liên ngành cấp huyện để triển khai Chương trình ở cấp cơ sở. Với những kết quả đã đạt được, vai trò của các ngành đối với công tác bảo vệ môi trường của tỉnh nhà hết sức quan trọng. Đây là nhân tố, lực lượng nòng cốt gắn kết vai trò, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân tham gia vào công tác bảo vệ môi trường.

                                     Bài: Phong Lan, Ảnh: Đặng Thanh Luận (CCBVMT)

   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
   Chương trình "Quảng Trị: Thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường" và tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường năm 2019
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông
   Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2” tỉnh Quảng Trị tuyển cán bộ hiện trường làm việc toàn thời gian (ngắn hạn) tại huyện Hướng Hóa
   Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 và phát động xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa” tại huyện đảo Cồn Cỏ
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2019: “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”
   Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường
   Tăng cường công tác quản lý môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Phong điện - Nguồn năng lượng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Thậm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng