Chuyên mục: Môi trường

Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động liên ngành số 01/CTHĐ-LN ngày 05/6/2007

Ngày cập nhật:  9/23/2013 7:55:52 AM

        Thực hiện các Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức, đoàn thể Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước, ngày 05/6/2007, Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh (Uỷ ban MTTQVN, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, Liên đoàn lao động, Liên hiệp các hội KHKT) đã tổ chức ký kết Chương trình hành động liên ngành số 01/CTHĐ-LN.
         Nhằm đánh giá kết quả đạt được, định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, sáng ngày 12/9/2013, tại hội trường UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động liên ngành, giai đoạn 2008-2013.
        Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Quân Chính – Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh cùng hơn 70 đại biểu là đại diện các sở, ngành liên quan, UBND, phòng TN&MT, tổ chức, đoàn thể các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh.
      
                                         Đại biểu tham dự Hội nghị

        Tại Hội nghị, ông Nguyễn Trường Khoa – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thay mặt liên ngành báo cáo kết quả 05 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động liên ngành. Với sự nỗ lực của các ngành, sự đồng tình hưởng ứng của cán bộ, hội viên, việc triển khai Chương trình hành động liên ngành đã đem lại những kết quả đáng khích lệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, góp phần phục vụ sự phát triển bền vững của tỉnh nhà. Với những mô hình hay, những cách làm sáng tạo đã đem lại hiệu quả rõ rệt trong quá trình thay đổi nhận thức, hành vi của cán bộ, hội viên, cộng đồng dân cư đối với công tác bảo vệ môi trường. Các tầng lớp nhân dân luôn tích cực hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương, khu dân cư như: ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom rác thải…; hình thành quan điểm sản xuất sạch hơn, thân thiện với môi trường. Các hoạt động tự quản về bảo vệ môi trường tại khu dân cư từng bước đi vào nề nếp, tạo dựng thói quen, nếp sống văn minh, xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp.
     
                          Ký kết Chương trình phối hợp hành động bảo vệ

           tài nguyên và môi trường giữa Sở TN&MT  với Hội Người cao tuổi tỉnh
        

        Tại Hội nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Người cao tuổi tỉnh đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp hành động bảo vệ tài nguyên và môi trường  phục vụ phát triển bền vững giai đoạn 2013-2016. Chương trình phối hợp sẽ góp phần nâng nhận thức, kiến thức pháp luật tài nguyên và môi trường cho cán bộ, hội viên Hội người cao tuổi trong toàn tỉnh, đồng thời tăng cường công tác phối hợp trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường tại địa phương.
    
            Ông Nguyễn Quân Chính - Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh

                                         phát biểu tại Hội nghị
        

        Phát biểu chỉ đạo và bế mạc Hội nghị, ông Nguyễn Quân Chính đánh giá cao và biểu dương những kết quả liên ngành đã đạt được trong 05 năm triển khai Chương trình hành động liên ngành, đồng thời đề nghị các ngành tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả việc triển khai Chương trình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; định kỳ hàng năm, các ngành tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả đạt được trong năm qua; các phòng Tài nguyên và Môi trường cần tham mưu cho UBND huyện tổ chức ký kết liên ngành cấp huyện để triển khai Chương trình ở cấp cơ sở. Với những kết quả đã đạt được, vai trò của các ngành đối với công tác bảo vệ môi trường của tỉnh nhà hết sức quan trọng. Đây là nhân tố, lực lượng nòng cốt gắn kết vai trò, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân tham gia vào công tác bảo vệ môi trường.

                                     Bài: Phong Lan, Ảnh: Đặng Thanh Luận (CCBVMT)

   Phát động thực hiện Mô hình Tăng cường năng lực phân loại, xử lý rác tại nguồn khu vực nông thôn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiêu huỷ hàng hải sản tồn kho bị hư hỏng tại cơ sở bà Lê Thị Thuộc, khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2020: Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên
   Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trực tuyến Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
   UBND tỉnh làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường để giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách năm 2020
   Khảo sát thực địa kết hợp tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu
   Nhiều hoạt động sôi nổi thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kiểm tra, khắc phục sự cố tràn dầu tại trạm trộn bê tông nhựa của Công ty Việt Ren
   Kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Đai An, thành phố Đông Hà
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019