Chuyên mục: Môi trường

Triển khai Đề án cam kết Bảo vệ môi trường góp phần thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  11/12/2015 2:42:19 AM

      Nhằm thực hiện chủ trương xã hội hoá, huy động sự tham gia của cộng đồng đối với công tác BVMT, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, số hộ cam kết tham gia các hoạt động BVMT, tự quản vệ sinh môi trường các đường phố, các khu dân cư đạt 90% đối với khu vực đô thị, 80% đối với khu vực nông thôn. Ngày 10/10/2014 UBND tỉnh đã phê duyệt nhiệm vụ triển khai Đề án “Cam kết bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” tại Quyết định số 2173/QĐ-UBND. Việc triển khai Đề án cam kết bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư là việc làm có ý nghĩa thiết thực, nhằm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường tại địa phương. Qua đó, công tác bảo vệ môi trường được phổ biến sâu rộng đến cộng đồng dân cư, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của UBND các cấp, các tổ chức, đoàn thể đối với công tác quản lý môi trường tại địa phương.
     Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường giao, trong năm 2014, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Quảng Trị đã tổ chức 18 lớp tập huấn nâng cao nhận thức về môi trường cho lãnh đạo UBND, UBMTTQ VN, các tổ chức, đoàn thể cấp xã và ban công tác mặt trận khu dân cư; tổ chức 09 đợt phát động ký kết tại 09 xã, phường, thị trấn điểm; Xây dựng bài phát thanh, phóng sự truyền hình phát trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Quảng Trị; Tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án trong năm 2014. Năm 2015, nhiệm vụ của Đề án là tiếp tục vận động ký cam kết tại 123 xã, phường, thị trấn còn lại trên địa bàn tỉnh; Xây dựng 12 chuyên mục phát thanh đến tận thôn, bản, khu phố; Xây dựng báo cáo tổng kết và tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

 Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được ký kết và ép plastic 

 Lễ phát động ký cam kết bảo vệ môi trường tại xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị

   Công tác triển khai thực hiện Đề án được UBND tỉnh chỉ đạo, quán triệt đến các ban ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn, Ban công tác mặt trận khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Sau khi ký kết, các địa phương sẽ tiến hành theo dõi việc tổ chức thực hiện các nội dung trong Bản cam kết Bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực, theo dõi, tổng hợp chung báo cáo UBND tỉnh. Được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, sau một thời gian triển khai, đến nay Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường đã triển khai, hướng dẫn vận động và tổ chức thực hiện ký cam kết bảo vệ môi trường cho các hộ gia đình tại 141 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Xây dựng các chuyên mục phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh. Kết quả cho thấy, hầu hết các xã, phường, thị trấn đều tích cực thực hiện, người dân được nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường, đại đa số các hộ gia đình đều tham gia ký vào bản cam kết BVMT và thực hiện các nội dung trong Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được ký kết, điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao nhận thức của người dân về công tác bảo vệ môi trường và chuyển biến trong hành động thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong cộng đồng khu dân cư góp phần giữ gìn, bảo vệ môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp, thực hiện tốt tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

 Phát động ký cam kết tại khu phố 7, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà 

 Vận động ký cam kết tại xã Vĩnh Lâm,
 huyện Vĩnh Linh

                   Bài và ảnh: Nguyễn Thị Vân (Trung tâm Quan trắc và KTMT)

   Phát động thực hiện Mô hình Tăng cường năng lực phân loại, xử lý rác tại nguồn khu vực nông thôn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiêu huỷ hàng hải sản tồn kho bị hư hỏng tại cơ sở bà Lê Thị Thuộc, khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2020: Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên
   Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trực tuyến Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
   UBND tỉnh làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường để giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách năm 2020
   Khảo sát thực địa kết hợp tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu
   Nhiều hoạt động sôi nổi thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kiểm tra, khắc phục sự cố tràn dầu tại trạm trộn bê tông nhựa của Công ty Việt Ren
   Kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Đai An, thành phố Đông Hà
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019