Chuyên mục: Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Đề án cam kết bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  12/31/2015 12:43:25 AM

      Thực hiện Nghị Quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về tăng cường Bảo vệ môi trường (BVMT) trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chương trình hành động số 17-CTHD/TU ngày 26/7/2006 của Tỉnh uỷ Quảng Trị thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị đã xây dựng Đề án cam kết Bảo vệ môi trường (BVMT) trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 10/10/2014. Mục tiêu của Đề án là thực hiện chủ trương xã hội hoá công tác BVMT của Đảng, Nhà nước, trên cơ sở đó huy động sự tham gia của cộng đồng đối với công tác BVMT, phấn đấu đến năm 2015, số hộ cam kết tham gia các hoạt động BVMT, tự quản vệ sinh môi trường các đường phố, các khu dân cư đạt 90% đối với khu vực đô thị, 80% đối với khu vực nông thôn. Đề án thực hiện trong năm 2014 - 2015 và đến nay đã hoàn thành.
      Sáng ngày 24/12/2015, tại Trung tâm Dịch vụ Hội nghị tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Đề án cam kết Bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Trường Khoa - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Chủ trì Hội nghị; bà Nguyễn Thị Thắm - Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh.

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Trọng Hữu -  Phó giám đốc Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường trình bày “Báo cáo đánh giá kết quả triển khai Đề án cam kết BVMT trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”, bài tham luận của UBND huyện Vĩnh Linh, UBND xã Cam Nghĩa, UBND phường Đông Thanh về việc triển khai Đề án cam kết BVMT trong cộng đồng dân cư và hoạt động BVMT sau khi ký cam kết BVMT cùng một số thảo luận của các địa phương.

 Ông Nguyễn Trọng Hữu Báo cáo kết quả triển khai Đề án cam kết BVMT trong cộng đồng dân cư 

 Bài tham luận về tình hình triển khai Đề án cam kết BVMT trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

    Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Trường Khoa - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường đã đánh giá cao kết quả mà Đề án đã đạt được qua 2 năm triển khai thực hiện: Đã tổ chức 18 lớp tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong cộng đồng khu dân cư, 9 đợt phát động ký cam kết bảo vệ môi trường, vận động ký cam kết bảo vệ môi trường trong cộng đồng khu dân cư tại 141 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; xây dựng 16 chuyên mục phát thanh, 02 phóng sự truyền hình, 01 tin bài trên báo Quảng Trị và 01 tin bài trên Tạp chí Tài nguyên và Môi trường. Công tác triển khai thực hiện Đề án được UBND tỉnh chỉ đạo, quán triệt đến các ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường đã được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đem lại hiệu quả thiết thực đối với công tác bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư. Công tác vận động ký cam kết đã được các địa phương tích cực triển khai, đảm bảo được mục tiêu đã đề ra. Đến nay, nhiều xã, phường, thị trấn đã hoàn thành việc ký kết, người dân được nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường, đại đa số các hộ gia đình đều tham gia ký vào bản cam kết BVMT và thực hiện các nội dung trong Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được ký kết.
      Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới, các địa phương cần phải xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác BVMT, tập trung khắc phục, xử lý dứt điểm các điểm nóng ô nhiễm môi trường, phát động ra quân làm vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, khu vực công cộng. Lồng ghép nội dung cam kết BVMT vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chỉ đạo sát sao việc thực hiện lồng ghép có hiệu quả nhiệm vụ BVMT gắn với thực hiện tiêu chí môi trường trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tích cực triển khai nhân rộng các mô hình BVMT trên địa bàn toàn tỉnh. Hàng năm cần phải có sự theo dõi, đánh giá và tổ chức thực hiện các nội dung trong bản cam kết bảo vệ môi trường đã được ký kết, báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

                  

Phát biểu kết luận của ông Nguyễn Trường Khoa - PGĐ Sở Tài nguyên Môi trường

                     Bài và ảnh: Nguyễn Thị Vân (Trung tâm Quan trắc và KTMT)

   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông
   Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2” tỉnh Quảng Trị tuyển cán bộ hiện trường làm việc toàn thời gian (ngắn hạn) tại huyện Hướng Hóa
   Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 và phát động xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa” tại huyện đảo Cồn Cỏ
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2019: “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”
   Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường
   Tăng cường công tác quản lý môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Phong điện - Nguồn năng lượng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Thậm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng
   Đoàn công tác Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thiết bị kết nối dữ liệu quan trắc tự động môi trường nước thải tại Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa
   Kết nối dữ liệu quan trắc nước thải tự động của Trạm xử lý nước thải tập trung của thành phố Đông Hà vào Hệ thống Tiếp nhận và Xử lý dữ liệu quan trắc tự động của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị