Chuyên mục: Môi trường

Hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2015: “Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững”

Ngày cập nhật:  5/15/2015 9:12:35 AM

      Đa dạng sinh học được đánh giá có mối liên hệ chặt chẽ với số phận của nhân loại, là tài sản quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu và địa phương. Sản xuất lương thực phụ thuộc vào đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái. Đa dạng sinh học cũng có vai trò thiết yếu trong việc cung cấp nước sạch và an toàn, là nền tảng của y học cổ truyền, là cơ sở cho sinh kế bền vững, giảm nhẹ biến đổi khí hậu…


Đa dạng loài và hệ sinh thái tại Vườn quốc gia Tràm Chim (Nguồn: tramchim.com.vn)

 

     Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học, Liên hợp quốc đã chọn ngày 22/5 hàng năm là ngày Quốc tế đa dạng sinh học.
    Hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2015 với chủ đề “Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững” (Biodiversity for Sustainable Development), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1129/BTNMT-TCMT ngày 02/4/2014  đề nghị Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương của các ban, ngành, đoàn thể; UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, các doanh nghiệp biết được tầm quan trọng về giá trị, vai trò của đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học đối với phát triển kinh tế, xã hội; kêu gọi cộng đồng cùng tham gia vào các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học.
     Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động các phong trào: bảo vệ môi trường; sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; bảo vệ nguồn nước; lồng ghép hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học vào kế hoạch hoạt động của cơ quan, địa phương. Tùy điều kiện cụ thể, các cơ quan, đơn vị tiến hành các hoạt động truyền thông thích hợp, mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế đa dạng sinh học vào ngày 22/5; tổ chức các cuộc thi, triển lãm, xây dựng phim phóng sự chủ đề về đa dạng sinh học nói chung; đa dạng sinh học và phát triển bền vững nói riêng; treo áp phích, tranh cổ động, in tờ rơi và các hoạt động tuyên truyền khác tại cơ quan, địa phương.
           

                                     Bài: Lưu Thị Bình (Chi cục Bảo vệ môi trường)
 

   Phát động thực hiện Mô hình Tăng cường năng lực phân loại, xử lý rác tại nguồn khu vực nông thôn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiêu huỷ hàng hải sản tồn kho bị hư hỏng tại cơ sở bà Lê Thị Thuộc, khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2020: Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên
   Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trực tuyến Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
   UBND tỉnh làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường để giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách năm 2020
   Khảo sát thực địa kết hợp tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu
   Nhiều hoạt động sôi nổi thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kiểm tra, khắc phục sự cố tràn dầu tại trạm trộn bê tông nhựa của Công ty Việt Ren
   Kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Đai An, thành phố Đông Hà
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019