Chuyên mục: Môi trường

Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị 1 do Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan làm Chủ đầu tư

Ngày cập nhật:  5/18/2015 9:18:15 AM

      Ngày 14/5/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức phiên họp chính thức Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị 1 do Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan làm Chủ đầu tư.
     Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị 1 được xây dựng trên địa bàn xã Hải An, Hải Khê, Hải Quế, Hải Dương thuộc Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, đây là một trong hai Nhà máy nhiệt điện của Trung tâm Điện lực Quảng Trị nằm trong Quy hoạch Khu Đông Nam tỉnh Quảng Trị. Dự án có công suất là 1.200MW sẽ được áp dụng công nghệ tuabin ngưng hơi truyền thống với các thông số hơi siêu tới hạn (SG). Diện tích tổng thể Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1 khoảng 413,965ha, bao gồm các hạng mục: Khu nhà máy chính gồm 02 tổ máy, các khu phụ trợ, hệ thống nước làm mát, khu vực kho than, bãi tro xỉ và các khu vực khác.

 

 

            Sơ đồ vị trí và tổng thể mặt bằng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị 1

 

Ngày 14/5/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án. Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) tiến hành kiểm tra thực tế tại vị trí thực hiện Dự án, tham vấn một số hộ dân có liên quan và tổ chức phiên họp chính thức HĐTĐ báo cáo ĐTM của Dự án. Hội đồng thẩm định do đồng chí Phạm Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường, Tổng cục Môi trường làm Chủ tịch; lãnh đạo các viện, trung tâm và các chuyên gia môi trường làm ủy viên; về phía tỉnh Quảng Trị, có ông Nguyễn Trường Khoa - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương làm ủy viên. Đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan trình bày tóm tắt Dự án và ủy quyền cho đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Điện 2, trình bày tóm tắt nội dung Báo cáo ĐTM.

 

 

Đại diện Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan trình bày tóm tắt Dự án

Đơn vị tư vấn trình bày nội nung báo cáo ĐTM

 

     Ông Nguyễn Trường Khoa - Phó Giám đốc Sở TNMT, thừa ủy quyền của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính đã nhấn mạnh, tỉnh Quảng Trị xác định đây là dự án trọng điểm của Tỉnh, là dự án động lực quan trọng trong việc hình thành và phát triển Khu Đông Nam tỉnh Quảng Trị trong tương lai, giúp Tỉnh có điều kiện bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương; ghi nhận và đánh giá cao sự quyết tâm thực hiện Dự án của Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan, đồng thời đề nghị Chủ đầu tư thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi trường. Các thành viên HĐTĐ đều thống nhất cơ bản về các nội dung của Báo cáo ĐTM do Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn lập. Báo cáo đã dự báo, đánh giá được các tác động đến môi trường trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng, giai đoạn xây dựng và vận hành, từ đó đã đưa ra các biện pháp thích hợp nhằm giảm thiểu các tác động của Dự án đến môi trường và đời sống của người dân trong khu vực.
       Hội đồng thẩm định cũng đã đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung của Báo cáo ĐTM để đề án được hoàn thiện hơn, trong đó các nội dung cần lưu ý: Báo cáo cần cập nhật, bổ sung vai trò, vị trí dự án trong tổng thể Quy hoạch Khu Đông Nam Quảng Trị đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 11/9/2014; đánh giá tác động do di dân và phương án tái định cư, đánh giá tác động do thi công cảng than; đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn vận hành có tính định lượng hơn, các biện pháp công nghệ, thiết bị đầu tư cho xử lý môi trường phải cụ thể hơn về số lượng, chủng loại để thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát thực thi cam kết của Chủ dự án, nhất là quá trình xử lý khí thải từ đốt than; bụi, nước thải từ bãi xỉ than; tổ chức tham vấn cộng đồng dân cư bị di dời do thực hiện Dự án... Tại cuộc họp, Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn cũng đã trình bày, giải trình một số nội dung, ý kiến của các thành viên HĐTĐ. 

 

 

Thành viên HĐTĐ nhận xét về báo cáo ĐTM