Chuyên mục: Môi trường

UBND tỉnh Quảng Trị ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng thẩm định và giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định các hồ sơ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Ngày cập nhật:  12/7/2015 4:14:01 PM

      Thời gian qua, công tác hoàn thiện và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có những chuyển biến tích cực, hệ thống pháp luật từng bước được hoàn thiện, các thủ tục hành chính ngày càng được kiểm soát chặt chẽ và cải cách theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, cắt giảm chi phí tuân thủ nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
     Tiếp tục thực hiện những cải cách trong thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường, ngày 07/12/2015, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND về việc ủy quyền thành lập Hội đồng thẩm định và giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định các hồ sơ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh đã ủy quyền Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nội dung:
     - Thành lập Hội đồng thẩm định các nội dung: báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung đối với các dự án đầu tư, các dự án khai thác khoáng sản.
     - Thành lập Đoàn kiểm tra: phục vụ công tác thẩm định Đề án bảo vệ môi trường chi tiết; kiểm tra việc hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung.
Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ làm cơ quan thường trực thẩm định, Trưởng đoàn kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ trên.
      Đây là một cơ sở quan trọng để Sở Tài nguyên và Môi trường cải tiến các qui trình ISO 9001:2008 nhằm thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực thi pháp luật thuộc lĩnh vực môi trường, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công.

Đính kèm văn bản: Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ủy quyền thành lập Hội đồng thẩm định và giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định các hồ sơ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

                                                              Bài: Phong Lan (CCBVMT)

   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
   Chương trình "Quảng Trị: Thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường" và tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường năm 2019
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông
   Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2” tỉnh Quảng Trị tuyển cán bộ hiện trường làm việc toàn thời gian (ngắn hạn) tại huyện Hướng Hóa
   Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 và phát động xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa” tại huyện đảo Cồn Cỏ
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2019: “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”
   Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường
   Tăng cường công tác quản lý môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Phong điện - Nguồn năng lượng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Thậm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng