Chuyên mục: Môi trường

UBND tỉnh Quảng Trị ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng thẩm định và giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định các hồ sơ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Ngày cập nhật:  12/7/2015 4:14:01 PM

      Thời gian qua, công tác hoàn thiện và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có những chuyển biến tích cực, hệ thống pháp luật từng bước được hoàn thiện, các thủ tục hành chính ngày càng được kiểm soát chặt chẽ và cải cách theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, cắt giảm chi phí tuân thủ nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
     Tiếp tục thực hiện những cải cách trong thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường, ngày 07/12/2015, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND về việc ủy quyền thành lập Hội đồng thẩm định và giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định các hồ sơ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh đã ủy quyền Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nội dung:
     - Thành lập Hội đồng thẩm định các nội dung: báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung đối với các dự án đầu tư, các dự án khai thác khoáng sản.
     - Thành lập Đoàn kiểm tra: phục vụ công tác thẩm định Đề án bảo vệ môi trường chi tiết; kiểm tra việc hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung.
Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ làm cơ quan thường trực thẩm định, Trưởng đoàn kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ trên.
      Đây là một cơ sở quan trọng để Sở Tài nguyên và Môi trường cải tiến các qui trình ISO 9001:2008 nhằm thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực thi pháp luật thuộc lĩnh vực môi trường, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công.

Đính kèm văn bản: Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ủy quyền thành lập Hội đồng thẩm định và giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định các hồ sơ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

                                                              Bài: Phong Lan (CCBVMT)

   Phát động thực hiện Mô hình Tăng cường năng lực phân loại, xử lý rác tại nguồn khu vực nông thôn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiêu huỷ hàng hải sản tồn kho bị hư hỏng tại cơ sở bà Lê Thị Thuộc, khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2020: Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên
   Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trực tuyến Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
   UBND tỉnh làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường để giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách năm 2020
   Khảo sát thực địa kết hợp tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu
   Nhiều hoạt động sôi nổi thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kiểm tra, khắc phục sự cố tràn dầu tại trạm trộn bê tông nhựa của Công ty Việt Ren
   Kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Đai An, thành phố Đông Hà
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019