Chuyên mục: Môi trường

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường triển khai quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trước tình cá chết bất thường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  5/3/2016 12:46:28 PM

       Thực hiện Công văn số 1511/BTNMT-TCMT ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đánh giá chất lượng nước biển ven bờ tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị giao nhiệm vụ cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị tiến hành lấy mẫu và phân tích chất lượng nước biển ven bờ tại 3 vị trí:
       + Điểm tại bãi tắm Mũi Si, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh;
       + Điểm tại bãi tắm Gio Hải, xã Gio Hải, huyện Gio Linh.
       + Điểm tại bãi tắm Mỹ Thủy, xã Hải An, huyện Hải Lăng.
       Thực hiện lấy mẫu và phân tích nước biển ven bờ trong phạm vi cách bờ không quá 1,5 km, nằm độ sâu cách mặt nước từ 0,3m đến 0,5m, với tần suất 02 lần/ngày (buổi sáng và buổi chiều). Tại mỗi vị trí lấy 02 mẫu, 01 mẫu do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện, 01 mẫu gửi về Tổng cục Môi trường thực hiện.
       Công tác vận chuyển và bảo quản mẫu tuân thủ theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 31/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước biển.  Thông số quan trắc theo bảng 1 về giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển ven bờ theo QCVN 10-MT:2015 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước biển ven bờ.

      Hình ảnh lấy mẫu và phân tích chất lượng nước biển ven bờ tỉnh Quảng Trị

     Kết quả phân tích, tổng hợp đã kịp thời báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình chất lượng nước biển ven bờ đảm bảo phục vụ mục đích tắm biển và các hoạt động thể thao dưới nước.
     Trước đó, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị, Sở TN&MT, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã lấy mẫu và phân tích 19 mẫu nước biển ven bờ từ ngày 20/4-27/4/2016, với các thông số quan trắc là Nhiệt độ, pH, DO, Độ đục, TSS, NH¬4-N, PO4-P, Fe, Cr tổng, Pb, Cd, Cu, Zn, Cr (VI), Mn, As, Hg, CN-, Coliform.

       Hình ảnh Đoàn công tác của Tổng cục Môi trường và lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực địa công tác lấy mẫu chất lượng nước biển ven bờ.
   

                                                      Bài: Thúy Nhi; Ảnh: Đăng Tú- Thúy Nhi
 
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
   Chương trình "Quảng Trị: Thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường" và tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường năm 2019
   Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” tuyển cán bộ làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông
   Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2” tỉnh Quảng Trị tuyển cán bộ hiện trường làm việc toàn thời gian (ngắn hạn) tại huyện Hướng Hóa
   Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 và phát động xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa” tại huyện đảo Cồn Cỏ
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2019: “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”
   Hội nghị tập huấn Hướng dẫn kết nối, trao đổi thông tin, báo cáo môi trường cho các Doanh nghiệp, đơn vị quản lý Khu, cụm công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường
   Tăng cường công tác quản lý môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Phong điện - Nguồn năng lượng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Thậm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng