Chuyên mục: Môi trường

Ngày Môi trường thế giới năm 2014: Hãy hành động để ngăn nước biển dâng

Ngày cập nhật:  5/19/2014 1:58:32 AM

      Hưởng ứng Năm Quốc tế các tiểu quốc đảo đang phát triển 2014 (International Year of Small Island Developing States -SIDS), Liên hợp quốc đã chọn chủ đề Ngày Môi trường thế giới 05/6 là “Hãy hành động để ngăn nước biển dâng” (Raise your voice, not the sea level) nhằm nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu đối với các khu vực dễ bị tổn thương như hải đảo và các khu vực ven biển.


      Biến đổi khí hậu đang diễn ra ở quy mô toàn cầu do các hoạt động của con người làm phát thải quá mức khí nhà kính vào bầu khí quyển. Với chiều dài hơn 3.260 km đường bờ biển, cùng với khoảng 50% dân số cả nước sống ở các vùng đất thấp, Việt Nam được đánh giá là một trong các quốc gia dễ bị tổn thương và chịu nhiều tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu và nước biển dâng, là một nguy cơ hiện hữu đối với mục tiêu xoá đói giảm nghèo và phát triển bền vững.
      Năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động cấp quốc gia hưởng ứng ngày Môi trường thế giới tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 04 đến ngày 05 tháng 6 năm 2014, với các hoạt động chính là Lễ Míttinh quốc gia, các hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường, tham quan mô hình, trao đổi kinh nghiệm về quản lý môi trường, xử lý chất thải rắn, nước thải sinh hoạt, triển lãm tranh về bảo vệ môi trường và các hoạt động truyền thông khác.
      Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2014, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1490/UBND-NN ngày 13/5/2014 đề nghị các Sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh, các địa phương, các doanh nghiệp triển khai các hoạt động thiết thực để đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, như: Tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ và người dân nâng cao nhận thức ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường; khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên nhiên liệu phát sinh nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính; tạo công luận lên án những hành vi vi phạm phát luật bảo vệ môi trường; biểu dương, khen thưởng để động viên kịp thời những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND huyện Vĩnh Linh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới quy mô cấp tỉnh tại thị trấn Cửa Tùng.
      Với những hoạt động thiết thực, hy vọng rằng đây sẽ là cơ hội để cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng, tạo sự đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay bảo vệ môi  trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.                               
   
                                                  Bài: Phong Lan (CCBVMT)

   Phát động thực hiện Mô hình Tăng cường năng lực phân loại, xử lý rác tại nguồn khu vực nông thôn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiêu huỷ hàng hải sản tồn kho bị hư hỏng tại cơ sở bà Lê Thị Thuộc, khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2020: Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên
   Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trực tuyến Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
   UBND tỉnh làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường để giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách năm 2020
   Khảo sát thực địa kết hợp tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu
   Nhiều hoạt động sôi nổi thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kiểm tra, khắc phục sự cố tràn dầu tại trạm trộn bê tông nhựa của Công ty Việt Ren
   Kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Đai An, thành phố Đông Hà
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019