Chuyên mục: Môi trường

Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày cập nhật:  4/26/2016 6:46:11 AM

     Ngày 22/4/2016, Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với mục đích để các doanh nghiệp nắm được các thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường và thực hiện đúng các quy định của pháp luật theo đúng các quy trình thủ tục góp phần nâng cao tính hiệu quả của việc thực thi pháp luật về môi trường. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Trường Khoa, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, các đồng chí lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường cùng đại diện 80 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

   

                              Đại biểu tham dự Hội nghị
    Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Võ Văn Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường đã nhấn mạnh nhiệm vụ cải cách hành chính là một nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, trong đó, việc xây dựng và thực hiện các thủ tục hành chính là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Việc thực hiện giải quyết công việc theo các thủ tục hành chính sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường đồng thời kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ của cán bộ công chức.

   

Ông Võ Văn Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường phát biểu khai mạc Hội nghị

      Hiện nay, có 12 thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường đã được công bố, cụ thể như sau:
    1. Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.
    2. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
    3. Kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành Dự án.
    4. Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
    5. Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trong hoạt động khai thác khoáng sản.
    6. Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trong hoạt động khai thác khoáng sản
    7. Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.
    8. Đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
    9. Cấp, cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
    10. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.
    11. Cấp giấy chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường đã hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm.
    12. Thẩm định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.
    -  Có 02 thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện đã được công bố, cụ thể như sau:
    1. Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.
    2. Đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
    Thủ tục hành chính là một công cụ quản lý nhà nước trên tinh thần có lợi cho người dân, doanh nghiệp, giảm chi phí xã hội và tăng cường quản lý nhà nước. Vấn đề quan trọng đặt ra là cải cách thủ tục hành chính phải đi đôi với con người cán bộ, công chức phải có tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân. Thủ tục hành chính có bài bản đến đâu nhưng nếu cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân thì thủ tục hành chính cũng sẽ rơi vào hình thức. Chính vì vậy, mỗi cán bộ công chức cần phải đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong tổ chức thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng các quy định hành chính và bảo đảm tính nghiêm minh trong việc thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan.

                                      Bài và ảnh: Phong Lan (CCBVMT)

   Phát động thực hiện Mô hình Tăng cường năng lực phân loại, xử lý rác tại nguồn khu vực nông thôn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020
   Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiêu huỷ hàng hải sản tồn kho bị hư hỏng tại cơ sở bà Lê Thị Thuộc, khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh
   Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2020: Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên
   Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trực tuyến Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
   UBND tỉnh làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường để giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách năm 2020
   Khảo sát thực địa kết hợp tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu
   Nhiều hoạt động sôi nổi thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   Kiểm tra, khắc phục sự cố tràn dầu tại trạm trộn bê tông nhựa của Công ty Việt Ren
   Kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Đai An, thành phố Đông Hà
   Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019