Chuyên mục: Quản lý đất đai

Lãnh đạo UBND tỉnh đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng quốc lộ 1 A, đoạn qua huyện Gio Linh

Ngày cập nhật:  1/17/2014 10:05:49 AM

 

        Ngày 15/01/2014 Phó chủ tịch UBND tỉnh Mai Thức tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác GPMB dự án mở rộng Quốc lộ1 đoạn qua huyện Gio Linh. Tham gia buổi kiểm tra có đại diện Lãnh đạo các Sở: Giao Thông-Vận Tải, Xây Dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Gio Linh; Ban quản lý dự án giao thông 6, cùng các đơn vị có liên quan.
         Tổng chiều dài đoạn qua huyện Gio Linh dài 12,73km. Trong đó nguồn vốn trái phiếu chính phủ dài 3,63km; Theo nguồn vốn BOT dài 9,1km.
        Đến 15/01/2014 đã bàn giao mặt bằng được 4,13km/ tổng số 12,73km đạt 32%. Trong đó nguồn TPCP dài 2,95km/3,63km, còn 0,68km chưa bàn giao xong; Nguồn BOT dài 1,18km/9,1km còn lại 7,92km chưa bàn giao xong.
        Cụ thể:
        Theo nguồn vốn TPCP:
       - Đã phê duyệt kinh phí bồi thường, chi trả và bàn giao mặt bằng đoạn qua xã Trung Sơn, Gio Phong đoạn xây dựng theo nguồn TPCP với chiều dài 2,95km/3,63km ( xã Trung Sơn 1,87km, xã Gio Phong 1,76km.
       Còn 09 hộ phải di dời tái định cư với chiều dài tuyến 0,68km chưa bàn giao mặt bằng( Trung Sơn 04 hộ, Gio Phong 05 hộ). Trong đó đã thẩm định PABT 04 hộ ở xã Trung Sơn, đang niêm yết công khai 05 hộ ở xã Gio Phong.
        Theo nguồn vốn BOT:
       - Đoạn qua xã Gio Phong dài 1,53km: Đã kiểm kê được 150/160hộ( còn 10hộ);Đoạn qua thị trấn Gio Linh dài 2,6km: Đã đo đạc lập bản đồ địa chính phục vụ thu hồi đất xong, đang tiến hành quy chủ và nguồn gốc sử dụng đất; Đoạn qua xã Gio Châu dài 3,26km: Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định xong cho 13 hộ sử dụng đất lúa và trình UBND tỉnh vào ngày 14/01/2014(các hộ này đã bàn giao xong mặt bằng), còn lại 130 hộ đang kiểm kê hỗ trợ đất  đắp, xác định nguồn gốc đất và lập PABTHT. Dự kiến sẽ trình Sở TNMT vào ngày 20/01/2014; Đoạn qua xã Gio Quang dài 1,68km: đã phê duyệt kinh phí, chi trả phần tài sản trên đất cho 94 hộ/1,22tỷ đồng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công 1,18km/9,1km, đang kiểm kê đất đắp và xác định nguồn gốc đất, lập PABT. Dự kiến sẽ trình Sở TNMT vào ngày 20/01/2014
Qua kiểm tra, đã có được những kết quả nêu trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương tinh thần khẩn trương thực hiện công tác GPMB của Hội đồng GPMB huyện Gio Linh cũng như HĐTĐ BTGPMB tỉnh cùng các Sở Ban ngành, các đơn vị liên quan.
       Tuy nhiên, do yêu cầu GPMB gấp rút theo tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, thực tế tại huyện Gio Linh công tác GPMB mới đạt 32% so với chiều dài toàn huyện, nên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thức yêu cầu UBND huyện Gio Linh, Hội đồng GPMB huyện Gio Linh cũng như HĐTĐ BTGPMB tỉnh cùng các Sở Ban ngành, các đơn vị liên quan tăng cường thời gian, lực lượng tập trung nỗ lực, phối hợp với các chủ sỡ hữu công trình công cộng để di dời và bàn giao mặt bằng  trước quý I/2014.
                                                                 Tin và ảnh: Phạm Quang Đạt
              (Nguồn tài liệu: Báo cáo do Sở Giao thông Quảng Trị cung cấp)