Chuyên mục: Quản lý đất đai

HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 -2020) TỈNH QUẢNG TRỊ

Ngày cập nhật:  12/31/2016 7:59:13 AM

        Ngày 21 tháng 12 năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Trị.
       Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng thẩm định; đồng chí Đào Trung Chính - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định và các đồng chí lãnh đạo Cục Quy hoạch đất đai; đại diện các bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, các nhà khoa học…
       Đại diện tỉnh Quảng Trị có đồng chí Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đặng Trọng Vân - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Được sự ủy quyền của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo tóm tắt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh.
       Sau khi nghe báo cáo thẩm định của Tổng cục Quản lý đất đai, ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, các chuyên gia, các nhà khoa học và ý kiến giải trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa kết luận: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Trị đã xây dựng theo đúng trình tự, quy trình, đầy đủ các nội dung, thể hiện được nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đối với các chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 chưa phù hợp với các chỉ tiêu cấp quốc gia phân bổ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cần rà soát để chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp hoặc có giải trình cụ thể; Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định của Bộ, UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch của tỉnh trình Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật đất đai.

alt

                        Đồng chí Lê Văn Điều - Trưởng phòng Quản lý đất đai,
 báo cáo tóm tắt Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 và KHSD đất kỳ cuối (2016 -2020)

alt

        Đồng chí Đào Trung Chính - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai,
                                         đọc báo cáo thẩm định

alt

            Đồng chí Đặng Trọng Vân - Phó Giám đốc Sở giải trình một số nội dung

alt

                          Đồng chí Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
                      phát biểu làm rõ thêm một số nội dung tại hội nghị.

                                                                    Bài: Lê Văn Điều, Ảnh: Lê Xuân Lập