Chuyên mục: Quản lý đất đai

Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014

Ngày cập nhật:  3/19/2015 4:14:01 PM

       Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. Sở Tài nguyên và Môi trường – cơ quan thường trực – xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nên đã tập trung chỉ đạo toàn ngành triển khai thực hiện nhằm đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.
       Trong năm 2014 và 2 tháng đầu năm 2015, Sở đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Đó là:
       - Triển khai Hội nghị tại tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.
       - Tổ chức tập huấn cho công chức địa chính xã, phường, thị trấn, cán bộ Phòng và Văn Phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, cán bộ Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất cấp tỉnh và các đơn vị tư vấn với khoảng 300 người.
       - In ấn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cho các cán bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã.
       - In ấn toàn bộ bản đồ địa chính cấp xã với 4.000 tờ bản đồ của 141/141 xã, phường, thị trấn.
       - Ban hành biểu mẫu, tờ khai cho các đơn vị tổ chức sử dụng đất như: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh và các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn; Các Ban Quản lý Khu, Cụm công nghiệp, Khu Kinh tế; Các Công ty nông, lâm nghiệp và các BQL rừng.
      - Cung cấp đầy đủ số liệu, bản đồ sử dụng đất của các tổ chức cho các đơn vị cấp xã.
       Bên cạnh đó, Sở cũng đã ban hành 02 văn bản Hướng dẫn nghiệp vụ và 01 công văn hướng dẫn công tác kiểm tra, nghiệm thu tạo điều kiện cho các đơn vị thực hiện đúng yêu cầu và đảm bảo kỹ thuật, chất lượng.
       Mặc dù có ảnh hưởng của dịp Tết nguyên đán và chuẩn bị công tác Đại hội Đảng bộ các cấp, nhưng với sự nổ lực của toàn ngành nên mới thời gian triển khai rất ngắn (từ đầu tháng 3/2015 đến nay) nhưng các đơn vị đã hoàn thành trên 80% công tác điều tra thực địa (công việc này chiếm khoảng 50% công tác kiểm kê), một số đơn vị đã bắt tay vào xữ lý nội nghiệp, cá biệt có một số đơn vị đã hoàn thành khâu khoanh vẽ bản đồ số và đang chạy thử trên phần mềm.
       Nhìn chung, tại cấp xã mặc dù triển khai chậm, công việc của công chức địa chính khá nhiều nhưng nhận thấy tầm quan trọng của công tác kiểm kê đất đai, tất cả đều tích cực, nhiệt tình, tranh thủ mọi thời gian phấn đấu dứt điểm hoàn thành điều tra thực địa, khoanh vẽ trước 15/4/2015. Và tiến hành xữ lý nội nghiệp trước dịp nghĩ lễ 30/4 và 01/5.
       Nét mới của kỳ kiểm kê lần này là dữ liệu phải được kết xuất từ bản đồ dạng số, đây là công việc hoàn toàn mới so với cách kiểm kê truyền thống trước đây, vì vậy đòi hỏi phải đầu tư nhiều công sức, thời gian và đặc biệt phải có chuyên môn cao về công nghệ thông tin. Ý thức được kỳ kiểm kê này là dịp để nắm lại quỹ đất chính xác, khoa học đồng thời học tập nâng cao nghiệp vụ về quản lý đất đai và công nghệ nên công chức địa chính cấp xã hầu hết đảm nhận phần lớn công việc (ngoại trừ  huyện Hướng Hóa, Triệu Phong và 10/14 xã của huyện Đakrông thuê tư vấn). Khá nhiều công chức địa chính xã, phường thị trấn đảm nhiệm cả phần kỹ thuật bản đồ số - một công việc đòi hỏi trình độ sử dụng phần mềm đồ họa cao và kỹ năng sử dụng internet – đây là dấu hiệu trưởng thành của đội ngũ quản lý đất đai ở cơ sở.
       Để kịp thời hướng dẫn và đôn đốc thực hiện, từ ngày 24/3/2015, tổ công tác của Ban chỉ đạo tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại tất cả các địa phương trong tỉnh. Quá trình kiểm tra đã tạo điều kiện để các địa phương uốn nắn những sai sót và đẩy nhanh tiến độ.


                 Điều tra ngoại nghiệp kiểm kê đất đai

 

       Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn như: phần mềm đang vừa làm vừa kiểm nghiệm, chỉnh sửa, cơ sở hạ tầng thông tin còn kém và đặc biệt kinh phí kiểm kê đất đai chưa được bố trí nên ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện.
Tuy vậy, với quyết tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Sở và sự nỗ lực của cả ngành, công tác kiểm kê đất đai năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chắc chắn sẽ đạt chất lượng và vượt tiến độ về thời gian.
                                                         

                                                            Bài và ảnh: Lê Văn Tý
                                                   Chuyên viên Phòng QLĐĐ-ĐĐ&BĐ