Chuyên mục: Quản lý đất đai

TRIỂN KHAI SỬ DỤNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH DÙNG CHUNG CHO CÁN BỘ VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Ngày cập nhật:  2/27/2017 3:03:13 AM

     Song song với việc vận hành cơ sở dữ liệu địa chính huyện Vĩnh Linh, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã tổ chức tập huấn phần mềm TortoiseSVN để dùng chung bản đồ địa chính huyện Vĩnh Linh bằng công nghệ điện toán đám mây cho cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký huyện Vĩnh Linh và cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.
    TortoiseSVN là một phần mềm mã nguồn mở miễn phí cho hệ thống kiểm soát phiên bản Apache™ Subversion® . TortoiseSVN quản lý tập tin và thư mục theo thời gian. Các tập tin được lưu trữ trong một kho trung tâm ghi nhớ tất cả các thay đổi đã từng được thực hiện trên các tập tin và thư mục. Có thể khôi phục lại phiên bản cũ của tập tin và kiểm tra lịch sử của việc dữ liệu đã được thay đổi như thế nào, khi nào, và ai đã thay đổi nó. Điều này cho phép các hoạt động chỉnh lý bản đồ địa chính được cập nhật lên bản đồ dùng chung, nhật ký cập nhật được lưu trữ đầy đủ theo trình tự thời gian thực hiện và cho phép phục hồi cập nhật khi cần thiết.
    Sử dụng phần mềm này Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có thể kiểm soát được việc thực hiện công tác chỉnh lý bản đồ địa chính của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký huyện Vĩnh Linh, đồng thời Chi nhánh Văn phòng đăng ký huyện Vĩnh Linh có thể nắm rõ những thay đổi bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký tỉnh chỉnh lý mà không cần phải chuyển thông tin biến động đất đai. Từ đó tránh được những chồng chéo, sai sót trong công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai... Số thửa cuối của tờ bản đồ địa chính được phân cấp quản lý chặt chẽ, theo thẩm quyền cấp phát tránh được việc đánh số thửa trùng nhau giữa cấp huyện và cấp tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Linh và UBND các xã thuộc huyện Vĩnh Linh sẽ thuận lợi hơn trong việc tra cứu bản đồ, kiểm tra, thẩm định hồ sơ.
    Phần mềm có sự phân quyền rõ ràng cho người được được giao nhiệm vụ chỉnh lý bản đồ địa chính và người chỉ được phép sử dụng bản đồ để tra cứu thông tin. Vì vậy công tác cập nhật, chỉnh lý bản đồ địa chính được đảm bảo thực hiện đúng theo thẩm quyền và quy trình quy định.
    Một số hình ảnh:

alt

alt

alt

                           Bài: Trương Thị Phương Nguyên (Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh)
                           Ảnh: Trần Văn Chính (Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh)