Chuyên mục: Quản lý đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013

Ngày cập nhật:  1/23/2013 1:49:50 PM

Ngày 22/1, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch năm 2013 và bàn giải pháp phấn đấu hoàn thành cơ bản cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị quyết 30/2012/QH13 của Quốc hội và chỉ thị

1474/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có Bộ trưởng, các thứ trưởng và các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND và các sở, ban, ngành của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Phía đầu cầu Quảng Trị có đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

Năm 2012 là năm khởi đầu thực hiện chủ trương đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Vượt qua những khó khăn, thách thức, ngành tài nguyên và môi trường đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch của năm, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong năm, toàn ngành tiến hành gần 1.800 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với hơn 8.600 tổ chức, cá nhân trên toàn bộ các lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, xử phạt gần 35 tỷ đồng; Tổ chức tiếp hơn 6.000 lượt với gần 11.000 người, tiếp nhận, xử lý 4.600 lượt đơn, trong đó chủ yếu là đơn thuộc lĩnh vực đất đai (chiếm 97%). Bộ đã phối hợp với địa phương để thống nhất giải quyết 10/10 vụ việc tồn đọng, kéo dài theo Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ; Giải quyết về cơ bản các vụ việc thuộc thẩm quyền và Thủ tướng Chính phủ giao; các địa phương đã giải quyết được 91% số vụ việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm. Công tác nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ cũng được tăng cường. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế song phương, đa phương đặc biệt là trên lĩnh vực biến đổi khí hậu, môi trường, tài nguyên nước và quản lý đất đai.

Ngay từ những ngày đầu năm, Bộ đã ban hành Chương trình hành động của Bộ để triển khai thực hiện những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ;quản lý tài chính hiệu quả, tiết kiệm chi tiêu. Bộ cũng tập trung chỉ đạo, hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 30/2012/QH12 của Quốc hội. Đến nay, cả nước đã cấp được gần 38 triệu giấy chứng nhận các loại với tổng diện tích gần 21 triệu ha. Riêng tại tỉnh Quảng Trị đã cấp được gần 343.500 giấy cho các tổ chức đơn vị.Tiếp tục triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 49 tỉnh, thành phố và 90 quận, huyện; một số tỉnh, huyện đã cơ bản hoàn thành và đã đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả tích cực cho quản lý đất đai.

Lĩnh vực tài nguyên nước từng bước khẳng định được vai trò trong quản lý tài nguyên nước quốc gia, bảo đảm an ninh nguồn nước. Trong năm 2012 các tỉnh đã cấp hơn 950 giấy phép tài nguyên nước các loại; việc cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước đã có những tiến bộ đáng kể. Tiếp tục nghiên cứu kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về biển và hải đảo ở Trung ương và địa phương;triển khai xây dựng dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ quản lý tổng hợp thống nhất biển, hải đảo; triển khai xây dựng quy hoạch tổng hợp đới bờ; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về biển và hải đảo của Việt Nam.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt ra 10 mục tiêu và nhiệm vụ chính trong năm 2013. Trong đó có một số nhiệm vụ chính như: Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai. Tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo Nghị quyết số 30/2012/QH13 và Chỉ thị số 1474/CT-TTg. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vựcđất đai, bảo vệ môi trường và hoạt động khoáng sản trên cả nước. Đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý, bảo vệ,khai thác, sử dụng tài nguyên nước, bảo đảm an ninh nguồn nước theo Luật tài nguyên nước mới được ban hành. Tập trung xây dựng quy hoạch quản lý sử dụng tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; quy hoạch quản lý tổng hợp đới bờ...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của ngành Tài nguyên và Môi trường từ TW đến địa phương trong năm qua. Đồng chí cũng chỉ ra những những khó khăn, thách thức hiện nay như: thiếu hụt năng lượng, tài nguyên nước, ảnh hưởng biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Trong khi đó công tác quản lý về đất đai, chính sách đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, lưu vực sông vẫn còn hạn chế, khiếu nại tố cáo của công dân liên quan đến đất đai vẫn chưa giảm và chưa có giải pháp giải quyết triệt để, tỷ lệ cấp giấy CNQSD Đất vẫn còn thấp. Theo đó năm 2013 ngành TN-MT cần tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm cho 7 lĩnh vực. Trong đó tăng cường quản lý, sử dụng đất đai, thực hiện quyết liệt cấp giấy CNQSD Đất đến cuối năm 2013 phải cơ bản hoàn thành. Tăng cường thanh tra, kiểm tra xử phạt, lập lại trật tự trong khai thác khoáng sản titan, vàng sa khoáng, các sơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đối với công tác dự báo khí tượng thủy văn cần nâng cao dần độ chính xác, giảm bớt những sai số trong dự báo nhằm hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra. Tập trung nguồn lực đầu tư và có giải pháp phù hợp nhằm quản lý khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo bền vững.

Lâm Tú (Trích từ nguồn Http://www.quangtri.gov.vn)