Chuyên mục: Quản lý đất đai

Triển khai công tác kiểm kê đất đai năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  12/31/2014 9:30:18 AM

      Ngày 18/12/2014, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính - TUV, Trưởng ban chỉ đạo kiểm kê đất đai của tỉnh chủ trì hội nghị. Đến dự hội nghị có Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; BQL Khu kinh tế tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã, đại diện Công an tỉnh, BCHQS tỉnh, BCHBĐBP tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai tỉnh và một số cơ quan, đơn vị liên quan.
      Phát biểu triển khai hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính yêu cầu: Công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 phải đánh giá chính xác thực trạng tình hình sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện và tỉnh tính mà đặc biệt là cấp xã đến ngày 31/12/2014, làm cơ sở để đánh giá tình hình quản lý đất đai trong 5 năm qua, từ đó đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nhất là việc lập, quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 2016 - 2020, hoạch định các chính phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương nói riêng và cả nước nói chung.
      Kỳ kiểm kê này thời gian thực hiện dài hơn các kỳ trước và yêu cầu chuyên môn, kỹ thuật cao hơn (dữ liệu phải kết xuất từ bản đồ nền); quá trình thực hiện cần chú trọng kiểm kê chi tiết một số loại đất, đối tượng sử dụng, như: Đất trồng lúa các loại (kể cả đất công ích), đất trồng cao su, hồ tiêu, cà phê, chuối, lạc, sắn. Kết quả kiểm kê đất đai phải đánh giá chính xác kết quả hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất đến thời điểm hiện nay.
      Để công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đạt hiệu quả cao, đúng tiến độ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành liên quan, các đơn vị, địa phương cần triển khai kế hoạch kiểm kê đất đai một cách nghiêm túc, đồng bộ, chính xác và đảm bão đúng thời gian, tiến độ theo kế hoạch (cấp xã hoàn thành trước ngày 01/6/2015; cấp huyện hoàn thành trước ngày 15/7/2015; cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 01/9/2015)

   
           Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quân Chính - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
                                   phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


  Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường quán triệt các nội dung cơ bản Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014; Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Kế hoạch số 02/KH-BTNMT ngày 16/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Kế hoạch số 4381/KH-BCĐKKĐĐ ngày 09/12/2014 của Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai tỉnh Quảng Trị về thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014; đồng thời, phổ biến, trao đổi, thống nhất tại hội nghị một số vấn đề có liên quan để tổ chức, thực hiện.


   Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Lợi - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
                                        phát biểu tại Hội nghị.


      Sau hội nghị triển khai ở cấp tỉnh, ngày 24 và 26/12/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014, tại 02 cụm điểm là thành phố Đông Hà và huyện Hướng Hóa, với hơn 300 lượt người tham gia.
      Đồng chí: Đặng Trọng Vân - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó BCĐ kiểm kê đất đai năm 2014 của tỉnh đã khai mạc Hội nghị và nhấn mạnh: Công tác kiểm kê đất đai lần này có nhiều điểm mới so với các kỳ kiểm kê đất đai trước, như: Phương pháp điều tra, thu thập số liệu, khoanh vẽ các khoanh đất ngoài thực địa và trên bản đồ; phương pháp tổng hợp số liệu được kết xuất từ bản đồ ra các bảng biểu …Vì vậy, kiểm kê đất đai năm 2014 đòi hỏi người thực hiện phải có chuyên môn sâu, nhất là áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện số hóa toàn bộ kết quả khi thực hiện và sử dụng phần mềm kiểm kê tổng hợp; đồng thời xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở các cấp để quản lý sử dụng…vv.

   
            Ảnh: Đồng chí Đặng Trọng Vân - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường
                                   phát biểu khai mạc Hội nghị.


      Sau 02 ngày triển khai tập huấn, các cán bộ chuyên môn đã cơ bản nắm chắc chủ trương, thời gian và phương pháp thực hiện kiểm kê đất đai 2014. Với tinh thần phấn khởi, bước sang năm mới 2015, toàn hội nghị quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt kỳ kiểm kê đất đai lần này, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của ngành tài nguyên môi trường./.

     
   Ảnh: CBCC,VC ngành Tài nguyên và Môi trường và CCĐC cấp xã tham gia tập huấn 
   

                                    Bài:  Đoàn Xuân Tính   (PHÒNG QLĐĐ-ĐĐ&BĐ)