Chuyên mục: Thanh tra

Tập huấn nghiệp vụ giải quyết Khiếu nại, Tố cáo trong lĩnh vực đất đai

Ngày cập nhật:  3/1/2014 1:31:38 AM


             Ông Nguyễn Thanh Lợi, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

                                     phát biểu khai mạc hội nghị
         Trong những năm qua, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh có chiều hướng ngày một gia tăng, đặc biệt là các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trong lĩnh vực đất đai, chiếm gần 90% các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên toàn tỉnh, nổi cộm nhất nhất là khiếu nại liên quan đến việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án… ngày càng gia tăng mà nguyên nhân dẫn đến các vụ việc nói trên một phần do lĩnh vực đất đai liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân , hệ thống chính sách, pháp luật về đất đai qua nhiều thời kỳ chưa đồng bộ, nhiều thay đổi dẫn đến việc hiểu sai, hiểu không đúng hoặc áp dụng không thống nhất trên thực tế; đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý nhà nước về đất đai còn thiếu và yếu, nhất là ở cấp cơ sở, chưa được đào tạo bài bản.
         Thực hiện Kế hoạch số 258/KH-STNMT ngày 01/3/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường về truyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2013.
        Ngày 22 và 24/10/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai, tổ chức tập huấn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trong lĩnh vực đất đai tại 02 địa điểm là thị xã Quảng Trị và thị trấn Khe Sanh huyện Hướng Hóa. Tham dự đợt tập huấn, có đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ Tư pháp, cán bộ Địa chính của các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Triệu Phong, Hải Lăng, Hướng Hóa, Đakrông và thị xã Quảng Trị; Đại diện lãnh đạo Phòng tài nguyên và Môi trường, chuyên viên phụ trách khiếu nại tố cáo và cán bộ Tiếp công dân của UBND các huyện, thị xã nói trên.
        Khai mạc và chỉ đạo hội nghị tại địa điểm thị xã Quảng Trị, ông Nguyễn Thanh Lợi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã phát biểu và nhấn mạnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai là nhiệm vụ hết sức quan trọng đòi hỏi cán bộ cấp cơ sở phải có chuyên môn, năng lực và thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đảm bảo xử lý tốt khi có vụ việc xảy ra.
        Đợt tập huấn diễn ra trong không khí nghiêm túc, các vướng mắc của học viên đã được Báo cáo viên giải đáp, tháo gỡ. Kết thúc hội nghị, phần lớn các học viên có tâm tư mong muốn Sở thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh,  nhất là ở cấp cơ sở.

                               Một số hình ảnh của đợt tập huấn


                                                                             Bài và ảnh: Bá Phương