Chuyên mục: Thanh tra

Hội thảo Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày cập nhật:  2/26/2014 7:56:18 AM

Ngày 06 và 07/05/2010, tại khách sạn La Thành, Hà Nội. Bộ TNMT tổ chức Hội thảo “Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường” với thành phần: Đối với TW có Lãnh đạo Bộ TNMT, Thanh tra Bộ, Thanh tra Chính phủ, Tổng cục Môi trường, Cục cảnh sát Môi trường; các Sở TN&MT, Phòng Cảnh sát Môi trường, BQL khu công nghiệp của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.