Chuyên mục: Thanh tra

LÃNH ĐẠO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THAM GIA PHIÊN TÒA KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Ngày cập nhật:  6/7/2016 8:16:39 AM

           Ngày 02/6/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính khởi kiện Quyết định hành chính số 2287/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết khiếu nại đất đai theo đơn khởi kiện của ông Lê Xuân Đào, bà Lê Thị Bích Hường trú tại 9/62, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế.

alt 

                                                  (Tòa tuyên án)
           Tại phiên tòa, ông Đặng Trọng Vân - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, người được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền đại diện tham gia tố tụng vụ án hành chính đã trình bày các căn cứ, chứng cứ để đề nghị Hội đồng xét xử xem xét bác đơn khởi kiện.
Sau khi xem xét các chứng cứ do các đương sự chứng minh và hồ sơ của vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh đã quyết định bác đơn khởi kiện của ông Lê Xuân Đào và bà Lê Thị Bích Hường. Gia đình ông Đào, bà Hường có quyền kháng cáo bản án sở thẩm theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.
           Trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham gia tích cực có hiệu quả các vụ việc khởi kiện hành chính do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền. Theo Luật Tố tụng hành chính năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không được ủy quyền trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường như hiện nay mà trực tiếp tham gia tố tụng hoặc ủy quyền cho cấp phó của mình đại diện. Vì vậy, trong thời gian đến trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường càng nặng nề hơn.

                                    (Bài và ảnh: Phan Phi Anh – Thanh tra Sở TN & MT)

 
   Hội nghị tập huấn những vấn đề trọng tâm trong thanh tra, kiểm tra việc thi hành luật đất đai năm 2017-2018 theo Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020
   QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN
   PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
   Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra ngành tài nguyên và môi trường năm 2017
   Hội nghị triển khai Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai đến năm 2020
   LÃNH ĐẠO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THAM GIA PHIÊN TÒA KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
   Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra ngành tài nguyên và môi trường năm 2016 tại tỉnh Lào Cai
   Cần phối hợp tốt công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhằm tránh sự chồng chéo, trùng lặp, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp
   Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị ngày càng trưởng thành và phát triển
   Kết quả thực hiện Chỉ thị số 134/CT- TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 16/8/2012 của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh