Chuyên mục: Thanh tra

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về thanh tra chuyên đề diện rộng việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước đối với các khu công nghiệp trên cả nước

Ngày cập nhật:  3/17/2014 7:54:07 AM

        Ngày 05/3/2014, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về thanh tra chuyên đề diện rộng việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước đối với các khu công nghiệp trên cả nước và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm 2014 của ngành Tài nguyên và Môi trường.  Đến dự Hội nghị có đ/c Chu Phạm Ngọc Hiển - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đ/c Đỗ Hữu Nghị - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận; đại diện thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ; cùng Lãnh đạo Sở và Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.         Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu tại Hội Nghị

 

           Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Chu Phạm Ngọc Hiển - Thứ trưởng Bộ TN&MT đánh giá hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo đã góp phần chấn chỉnh kỷ cương, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đồng thời, góp phần tăng cường hiệu quả, hiệu lực đối với công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo đã góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường, đặc biệt đã có những đóng góp quan trọng hoàn thiện Luật Đất đai sửa đổi đã được Quốc hội thông qua và Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi đang trình Quốc hội thảo luận, thông qua.
        Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Hội Nghị trong năm 2013, toàn ngành đã triển khai 2.291 cuộc thanh tra, kiểm tra, gồm 46 cuộc kiểm tra hành chính và 2.245 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 7.474 tổ chức, cá nhân (trong đó có 01 cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng), đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 239 kết luận thanh tra. Qua thanh tra đã kiến nghị truy thu nộp ngân sách nhà nước 17.816 triệu đồng (trong đó tiền sử dụng đất chiếm 72,8%); kiến nghị thu hồi 3.293 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính 2.230 tổ chức, cá nhân với số tiền 19.841 triệu đồng (trong đó xử phạt lĩnh vực môi trường chiếm 82,4 %); kiến nghị thu hồi 108 giấy phép hoạt động khoáng sản; giảm trừ quyết toán 59 triệu đồng; chuyển cơ quan điều tra 01 vụ việc.
        Năm 2013, toàn ngành đã tiếp nhận 7.198 lượt công dân, trong đó 226 lượt đoàn đông người; tiếp nhận  14.795 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết 2.724/3.335 vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao (đạt 81,67%).
        Trong thời gian diễn ra Hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn về phương án, cách thức triển khai và góp ý dự thảo về kế hoạch thực hiện công tác thanh tra chuyên đề diện rộng việc chấp hành các quy định của pháp luật đất đai, môi trương, tài nguyên nước đối với khu công nghiệp trên cả nước; Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
        Tuy nhiên, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cũng thừa nhận, thời gian qua công tác thanh tra của ngành tài nguyên và môi trường còn nhiều chống chéo, dàn trải và chưa hiệu quả. Nhiều địa phương, doanh nghiệp còn phàn nàn vì “bị” số lượt các cuộc thanh tra, kiểm tra quá nhiều. “Vì vậy, trong thời gian tới, ngành tài nguyên và môi trường cần giảm số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra, nhưng phải tăng  chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, đồng thời phải tăng cường hiệu lực kết quả các cuộc thanh tra”.
        Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nói trên, đ/c Chu Phạm Ngọc Hiển yêu cầu Thanh Tra Bộ, các đơn vị thuộc Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi trường trong năm 2014 cần thực hiện các nội dung sau: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về Tài nguyên và Môi trường, đặc biệt là lĩnh vực đất đai và môi trường; Tập trung triển khai công tác thanh tra 2014 theo kế hoạch đã được phê duyệt; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thanh tra chuyên đề diện rộng việc chấp hành các qui định của pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước đối với các khu công nghiệp tại địa phương; Quán triệt, tổ chức tiếp công dân theo Luật Tiếp công dân năm 2013, triển khai thực hiện Luật Đất đai 2013, thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; Kiện toàn bộ phận Thanh tra Sở để đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra, Tăng cường công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch về tài nguyên và môi trường; Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị của Trung ương, địa phương trong nội bộ ngành, với Thanh tra các tỉnh, thành phố trong giải quyết công việc.
                                       (Bài và ảnh: Võ Duy Hoàn– Thanh tra Sở TN & MT)