Chuyên mục: Thanh tra

Nhìn lại một năm công tác truyên truyền, phổ biến pháp luật và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014

Ngày cập nhật:  3/20/2014 9:31:56 AM

        Năm 2013, một năm nhiều sự kiện đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, đặc biệt là kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Sở và đón nhận Huân chương lao động Hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng.
       Tổng kết công tác năm 2013, cùng các lĩnh vực như đất đai, môi trường, Khoáng sản, nước …thì công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng đã góp một phần không nhỏ vào thành công trong việc thực hiện nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2013, cụ thể:
       Đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 03 lớp tại 03 địa điểm (Đông Hà, Vĩnh Linh, Hải Lăng ) tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về biển, đảo Việt Nam cho đối tượng là lãnh đạo UBND, các đoàn thể chính trị xã hội cấp huyện và lãnh đạo UBND, các đoàn thể chính trị xã hội của các xã, thị trấn ven biển của các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng với số lượng hơn 250 học viên tham gia; Tổ chức 02  tập huấn về quản lý tổng hợp vùng bờ cho 118 cán bộ, công chức quản lý cấp tỉnh; các huyện, xã, thị trấn, các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư ven biển; 02 lớp tập huấn nghiệp vụ trong giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai tại thị xã Quảng Trị và huyện Hướng Hóa cho đối tượng là cán bộ tiếp công dân của UBND huyện, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND, cán bộ Địa chính và cán bộ Tư pháp của UBND các xã, thị trấn thuộc các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Triệu Phong, Hải Lăng và thị xã Quảng Trị với số lượng gần 300 học viên.
        Thường xuyên phối hợp với Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Quảng Trị mở các chuyên mục tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh (01 tháng, một chuyên mục) đã nâng cao ý thức của nhân dân trong bảo vệ môi trường, môi sinh trên địa bàn tỉnh.
        Với kết quả tuyên truyền đó đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức cho nhân dân về chủ quyền biển đảo, hạn chế khiếu kiện, tranh chấp về đất đai góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, kinh tế xã hội. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong năm 2013.
        Được sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Sở, năm 2014 công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật càng được chú trọng. Đặc biệt, năm 2014 là năm có hiệu lực của Luật Đất đai đã được Quốc Hội khóa XIII kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013. Để kịp thời đưa Luật Đất đai đến với người dân cũng như đội ngũ cán bộ ngành tài nguyên và môi trường, ngày 13/02/2014, Sở đã ban hành Kế hoạch số 232/KH-TNMT tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2014, trong đó Luật Đất đai được ưu tiên với 04 lớp phổ biến bằng hình thức là hội nghị cho cán bộ các Sở, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh và cán bộ công chức ngành tài nguyên môi trường cấp huyện và cấp xã. Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ phối hợp với các cơ quan như Đài Phát thanh – Truyên hình tỉnh, Báo Quảng Trị, các Sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố để tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức phong phú đến từng khu phố, thôn bản nhằm triển khai các chủ trương, chính sách mới về đất đai đến từng người dân góp phần từng bước đưa Luật Đất đai vào cuộc sống.
       Với một năm có nhiều chuyển biến, sự quan tâm và chỉ đạo của lãnh đạo Sở, hy vọng công tác truyền truyền, phổ biến pháp luật sẽ đạt được mục đích là đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, nâng cao nhận thức cũng như chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức ở cấp cơ sở và nhân dân trên địa bàn tỉnh về công tác tài nguyên môi trường.
                                                                              Bài: Bá Phương