Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn
Hội thảo lấy ý kiến danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
25/09/2018

Nâng cao kiến thức pháp lý về lĩnh vực biển và hải đảo cho các cán bộ quản lý thôn, các doanh nghiệp vùng ven biển tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
10/07/2018

Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh tại Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 về việc “Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường vùng biển, ven bờ và hải đảo tỉnh Quảng Trị”   Xem tiếp
20/06/2018

Tổ chức các hoạt động Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Môi trường thế giới 05/6 và ngày Đại dương thế giới 08/6 năm 2018 trên địa bàn Tỉnh   Xem tiếp
08/06/2018

Thông báo về việc tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về biển xanh quê hương   Xem tiếp
05/06/2018

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo giải quyết giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 6, khóa VII, ngày 02/3/2018, đồng chí Nguyễn Vĩnh An – CCT Chi cục Biển, Hải đảo và KKTTV đã trực tiếp làm việc với UBND xã Trung Giang và Gio Hải (huyện Gio Linh)   Xem tiếp
06/04/2018

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm số 252/CTr-STNMT đã ban hành, sáng ngày 23/3/2018 tại Trung tâm Dịch vụ Hội nghị tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo Hưởng ứng ngày Khí tượng thế giới (23/3/2018) và Chiến dịch Giờ Trái đất 2018   Xem tiếp
26/03/2018

Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng Thủy văn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2018   Xem tiếp
23/01/2018

Lễ công bố quy hoạch “Phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”   Xem tiếp
02/01/2018

Họp hội đồng thẩm định quy hoạch “Phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”   Xem tiếp
21/12/2017

“Xúc tiến hợp tác, chia sẻ thông tin và tìm kiếm nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu và ứng phó với biến đổi khí hậu trong khu vực Hành lang kinh tế Đông Tây giữa tỉnh Quảng Trị và 2 tỉnh Salavan, Savannkhet (Lào)”.   Xem tiếp
05/11/2017

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 của UBND tỉnh, ngày 1/8/2017 tại thị trấn Cửa Việt, Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn tổ chức hội nghị tập huấn Chia sẻ một số mô hình sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu tại các xã ven biển cho các cán bộ địa chính và đại diện các thôn của 16 xã ven biển trên địa bàn tỉnh.   Xem tiếp
06/08/2017

Ngày 28/7/2017, tại thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu.   Xem tiếp
31/07/2017

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giao Sở TN&MT chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị” theo Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 28/10/2016, Sở TN&MT đã giao Chi cục Biển, Hải đảo và KTTV phối hợp với Viện Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ cập nhật Kế hoạch.   Xem tiếp
25/07/2017

Hội thảo Hưởng ứng ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017   Xem tiếp
27/03/2017