Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn
Nghiên cứu giải pháp khắc phục xâm thực bãi tắm Cửa Tùng   Xem tiếp
09/03/2017

Tăng cường hợp tác quốc tế ứng phó biến đổi khí hậu   Xem tiếp
24/02/2017

Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng Thủy văn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2016   Xem tiếp
17/01/2017

Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng Thủy văn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2016   Xem tiếp
16/01/2017

HỘI THẢO XÂY DỰNG VÀ QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU BIỂN ĐẢO TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP   Xem tiếp
14/11/2016

Họp Hội đồng thẩm định đề cương và dự toán nhiệm vụ Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
19/10/2016

Tổ chức thành công các buổi hội nghị phổ biến Luật Khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh   Xem tiếp
12/08/2016

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra thực địa Dự án trồng rừng ngập mặn trên địa bàn huyện Triệu Phong và Gio Linh   Xem tiếp
08/07/2016

Hội nghị phổ biến Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật khí tượng thủy văn   Xem tiếp
04/07/2016

Hội nghị phổ biến Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật khí tượng thủy văn   Xem tiếp
29/06/2016

HỘI THẢO “NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU”   Xem tiếp
23/06/2016

Tỉnh Quảng Trị hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2016   Xem tiếp
15/06/2016

TRAO GIẢI CUỘC THI ẢNH: “Tác động của Biến đổi khí hậu và Nước biển dâng”   Xem tiếp
08/06/2016

Tuần lễ biển và hải đảo việt nam năm 2016: 10 lĩnh vực vì một hành tinh xanh   Xem tiếp
27/05/2016

Thông báo thể lệ cuộc thi ảnh “Tác động của Biến đổi khí hậu và Nước biển dâng”   Xem tiếp
25/04/2016