Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn
Kiểm tra tình hình thực hiện dự án Trồng rừng ngập mặn ứng phó với Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh   Xem tiếp
19/04/2016

Ngày Khí tượng thế giới 23/3: Đối mặt với tương lai khắc nghiệt   Xem tiếp
22/03/2016

Hội thảo Hợp phần Môi trường lần thứ 1 – Chương trình Hạnh phúc tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
29/12/2015

Giới thiệu, phổ biến Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015   Xem tiếp
24/12/2015

Quốc hội chính thức thông qua Luật Khí tượng thủy văn   Xem tiếp
16/12/2015

Giới thiệu, phổ biến Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015   Xem tiếp
10/12/2015

Khóa tập huấn Chia sẻ kinh nghiệm giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về ứng phó với các thách thức về biến đổi khí hậu   Xem tiếp
18/09/2015

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về phòng chống tác động của thiên tai và ứng phó với sự cố môi trường biển cho CBCC cấp xã năm 2015   Xem tiếp
05/08/2015

Quốc hội thông qua Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo   Xem tiếp
17/07/2015

Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1993 - 2013 dưới tác động của biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh”   Xem tiếp
17/06/2015

Tỉnh Quảng Trị tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Đại dương thế giới, tuần lễ Biển và Hải Đảo Việt Nam 2015   Xem tiếp
11/06/2015

Triển lãm ảnh, bản đồ và tư liệu biển, đảo – chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc   Xem tiếp
05/06/2015

Dự án trồng rừng ngập mặn thuộc Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu (Chương trình SP-RCC)   Xem tiếp
24/04/2015

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ “Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1993 - 2013 dưới tác động của biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh"   Xem tiếp
30/12/2014

Công bố Chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030   Xem tiếp
20/11/2014