Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn
Khóa tập huấn sử dụng phần mềm VinAWARE trong công tác phòng chống thiên tai   Xem tiếp
29/10/2014

Tập huấn nâng cao nhận thức về Biến đổi khí hậu và kiến thức pháp lý biển đảo cho cán bộ công chức cấp xã năm 2014   Xem tiếp
27/08/2014

Tập huấn nâng cao nhận thức về Biến đổi khí hậu và kiến thức pháp lý biển đảo cho cán bộ công chức cấp xã năm 2014   Xem tiếp
22/08/2014

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục biển, hải đảo và khí tượng thủy văn   Xem tiếp
10/06/2014

Hội thảo đối thoại Chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu (Dự án ADB TA 8186-REG)   Xem tiếp
19/03/2014

UBND tỉnh phê duyệt Chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030   Xem tiếp
26/02/2014

Công bố Quyết định thành lập Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn và Quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng   Xem tiếp
30/12/2013

Đoàn hành trình xuyên Việt “Vì biển đảo quê hương” lần thứ 6 năm 2013 đến Quảng Trị   Xem tiếp
07/08/2013

Hội thảo về Khí tượng thủy văn   Xem tiếp
17/07/2013

Lịch sử, ý nghĩa Ngày đại dương thế giới, tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam   Xem tiếp
10/06/2013

Khóa tập huấn chương trình Quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Trị năm 2013   Xem tiếp
03/05/2013

Hưởng ứng ngày khí tượng thế giới và chiến dịch giờ trái đất 23/03/2013   Xem tiếp
22/03/2013

Tập huấn kiến thức về BĐKH, Môi trường cho đội ngũ cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2012   Xem tiếp
05/12/2012

Hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo việt nam trên địa bàn tỉnh quảng trị năm 2012   Xem tiếp
30/05/2012

Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc   Xem tiếp
10/04/2012