Đảng và Đoàn thể
Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường viếng, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Thành Cổ Quảng Trị   Xem tiếp
27/07/2020

Ban hành Kế hoạch Quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050   Xem tiếp
24/07/2020

Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm 2020   Xem tiếp
20/07/2020

Hội nghị BCH Công đoàn viên chức tỉnh mở rộng   Xem tiếp
12/07/2020

Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng Phòng cháy chữa cháy cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường   Xem tiếp
09/07/2020

Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025: Tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý tài nguyên và môi trường; xây dựng ngành tài nguyên và môi trường phát triển bền vững   Xem tiếp
22/06/2020

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 95 ngày Báo chí cách mạng Việt Nam   Xem tiếp
19/06/2020

Giải bóng chuyển chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025   Xem tiếp
11/06/2020

Hội nghị học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.   Xem tiếp
05/06/2020

Đảng bộ bộ phận Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025   Xem tiếp
04/06/2020

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)   Xem tiếp
18/05/2020

Kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khoá XII) tại Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020   Xem tiếp
16/05/2020

Cùng với cả nước Trung tâm Quan tắc Tài nguyên và Môi trường chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19   Xem tiếp
20/04/2020

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19   Xem tiếp
06/04/2020

Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022   Xem tiếp
01/04/2020