Đảng và Đoàn thể
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐOÀN CƠ SỞ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2017-2019   Xem tiếp
08/05/2017

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC “ĐÊM HOA ĐĂNG” TRÊN SÔNG THẠCH HÃN ĐỂ TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ   Xem tiếp
11/04/2017

Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường dâng hương tưởng niệm Tổng bí thư Lê Duẩn   Xem tiếp
07/04/2017

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ vào sáng thứ hai   Xem tiếp
07/04/2017

Đại hội Chi đoàn Trung tâm Kỹ thật Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2019   Xem tiếp
07/04/2017

HỘI CỰU CHIẾN BINH CƠ SỞ, SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2017-2022   Xem tiếp
30/03/2017

HỘI CỰU CHIẾN BINH CƠ SỞ, SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2017-2022   Xem tiếp
30/03/2017

Tổ chức thành công giải bóng đá mini Nam thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2017   Xem tiếp
29/03/2017

Tổ chức thành công giải bóng đá mini Nam thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2017   Xem tiếp
29/03/2017

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội Lần thứ III, Nhiệm kỳ 2017 -2019   Xem tiếp
28/03/2017

HỘI CỰU CHIẾN BINH CƠ SỞ, SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2017-2022   Xem tiếp
27/03/2017

Hỗ trợ xây dựng nhà ở “Mái ấm công đoàn”   Xem tiếp
15/03/2017

Đại hội Chi đoàn Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2019   Xem tiếp
15/03/2017

Công chức, viên chức, lao động Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp   Xem tiếp
08/03/2017

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), chuyên đề: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”   Xem tiếp
08/03/2017