Đảng và Đoàn thể
Đoàn Cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Chương trình tặng quà Tết Đinh Dậu năm 2017   Xem tiếp
25/01/2017

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THĂM VÀ CHÚC TẾT CÁN BỘ HƯU TRÍ   Xem tiếp
23/01/2017

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2017   Xem tiếp
16/01/2017

THAM GIA GIẢI BÓNG CHUYỀN - CẦU LÔNG CHÀO MỪNG 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   Xem tiếp
16/01/2017

Sở Tài nguyên và Môi trường tặng quà, trợ giúp cho địa chỉ nhân đạo   Xem tiếp
29/11/2016

“Tuổi trẻ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Tết trung thu năm 2016”   Xem tiếp
15/09/2016

TUỔI TRẺ CHI ĐOÀN TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG TRỊ VỚI "CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG" NĂM HỌC 2016- 2017   Xem tiếp
15/09/2016

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO CHÀO MỪNG CÁC NGÀY LỄ   Xem tiếp
05/09/2016

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG   Xem tiếp
31/08/2016

Đoàn cơ sở tổ chức sinh hoạt tuyên truyền pháp luật về tài nguyên và môi trường cho đoàn viên thanh niên   Xem tiếp
30/08/2016

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG   Xem tiếp
15/08/2016

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG   Xem tiếp
13/08/2016

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị   Xem tiếp
08/08/2016

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường   Xem tiếp
08/08/2016

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị Tổ chức viếng Thành Cổ Quảng Trị và thăm gia đình chính sách có công với cách mạng   Xem tiếp
29/07/2016