Đo đạc - bản đồ và viễn thám
Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam:Tổ chức Hội nghị bàn giao bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 của 17 xã khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
14/08/2018

Hội nghị triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Phường 1 - Thành phố Đông Hà   Xem tiếp
11/07/2018

Hội nghị triển khai công tác đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Gio Thành - huyện Gio Linh   Xem tiếp
11/04/2018

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐO VẼ LẠI BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ĐÔNG LỄ - THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ   Xem tiếp
18/01/2018

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG   Xem tiếp
09/11/2017

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐO VẼ LẠI BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI PHƯỜNG ĐÔNG LƯƠNG - THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ   Xem tiếp
04/10/2017

ViLIS 3.0 – chìa khóa của cơ sở dữ liệu đất đai.   Xem tiếp
03/10/2017

Thực hiện Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán công trình: Đo vẽ lại bản đồ địa chính 10 xã phục vụ công tác quy hoạch, kiểm kê phân loại đất, đề bù giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất khu kinh tế Đông - Nam tỉnh Quảng Trị; Hợp đồng nguyên tắc số 09/2017/HĐNT ngày 10/4/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường với Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường về việc đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa c   Xem tiếp
21/09/2017

Nhân dịp 2 nước Việt Nam và Lào kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2017) và 40 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017), sáng 13-9, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Ngoại giao, Tỉnh ủy Quảng Nam và các cơ quan chức năng liên quan tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền kết quả công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới, công tác quản lý biên giới Việt Nam - Lào năm 2017 cho các lực lượng   Xem tiếp
21/09/2017

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG BẢN ĐỒ VÀ CÔNG NGHỆ TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG   Xem tiếp
25/07/2017

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐO VẼ LẠI BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI PHƯỜNG 5 - THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ   Xem tiếp
03/05/2017

LÃNH ĐẠO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KIỂM TRA TIẾN ĐỘ CẤP GIẤY CNQSD ĐẤT THEO DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU PHONG VÀ HUYỆN CAM LỘ   Xem tiếp
17/03/2017

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP   Xem tiếp
14/02/2017

TẬP HUẤN VẬN HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH HUYỆN VĨNH LINH   Xem tiếp
15/12/2016

NHÂN NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐO ĐẠC – BẢN ĐỒ (14/12/1959 - 14/12/2016) LÃNH ĐẠO SỞ TẶNG HOA CHÚC MỪNG VÀ ĐỘNG VIÊN TẬP THỂ PHÒNG ĐO ĐẠC - BẢN ĐỒ VÀ VIỄN THÁM   Xem tiếp
14/12/2016

« Trang trước  1 - 2 - 3 - 4 - 5  Trang sau »