Đo đạc - bản đồ và viễn thám
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐO VẼ LẠI BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI PHƯỜNG 5 - THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ   Xem tiếp
03/05/2017

LÃNH ĐẠO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KIỂM TRA TIẾN ĐỘ CẤP GIẤY CNQSD ĐẤT THEO DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU PHONG VÀ HUYỆN CAM LỘ   Xem tiếp
17/03/2017

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP   Xem tiếp
14/02/2017

TẬP HUẤN VẬN HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH HUYỆN VĨNH LINH   Xem tiếp
15/12/2016

NHÂN NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐO ĐẠC – BẢN ĐỒ (14/12/1959 - 14/12/2016) LÃNH ĐẠO SỞ TẶNG HOA CHÚC MỪNG VÀ ĐỘNG VIÊN TẬP THỂ PHÒNG ĐO ĐẠC - BẢN ĐỒ VÀ VIỄN THÁM   Xem tiếp
14/12/2016

Giao lưu bóng đá kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam   Xem tiếp
13/12/2016

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ PHÓ CHÁNH THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG   Xem tiếp
09/11/2016

Công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ và bố trí công chức phòng Quản lý Đất đai; Phòng Đo đạc - Bản đồ và Viễn Thám   Xem tiếp
16/09/2016

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM ĐỘI PHÓ ĐỘI ĐO ĐẠC SỐ 2 - TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG   Xem tiếp
12/09/2016

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính chủ trì cuộc họp để bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh   Xem tiếp
12/09/2016

TỔ CHỨC BÀN GIAO THỰC ĐỊA ĐẤT ĐÃ ĐƯỢC THU HỒI CỦA TRUNG TÂM KHOA HỌC LÂM NGHIỆP BẮC TRUNG BỘ VỀ ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG   Xem tiếp
12/08/2016

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TÍCH CỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ   Xem tiếp
08/08/2016

“ Đấu giá QDS đất đợt 2 năm 2016 ”   Xem tiếp
12/06/2016

“ Đấu giá QDS đất đợt 2 năm 2016 ”   Xem tiếp
12/06/2016

“ Đấu giá QDS đất đợt 2 năm 2016 ”   Xem tiếp
25/05/2016