Đo đạc - bản đồ và viễn thám
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường với kết quả hoạt động đo đạc và bản đồ   Xem tiếp
15/12/2014

“Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đô thị nam Đông Hà giai đoạn 3”   Xem tiếp
16/09/2014

Hội nghị triển khai điều tra giá đất thị trường, xây dựng bảng giá các loại đất định ký 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.   Xem tiếp
29/07/2014

Tin vắn về Luật đất đai năm 2013 và triển khai thi hành Luật   Xem tiếp
30/05/2014

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với UBND huyện Cam Lộ, Hải Lăng và thị xã Quảng Trị   Xem tiếp
20/05/2014

“ Nam Đông Hà sau 10 năm nhìn lại ”   Xem tiếp
07/05/2014

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Quân Chính và Lãnh đạo các Sở, ngành cấp tỉnh, thành phố Đông Hà làm việc với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh   Xem tiếp
19/02/2014

Lãnh đạo Sở làm việc với UBND huyện Triệu Phong về việc nhân dân lấn chiếm đất đai lâm nghiệp   Xem tiếp
24/01/2014

Triển khai Công tác thống kê đất đai năm 2013   Xem tiếp
24/01/2014

Thực hiện Kế hoạch số 358/KH-UBND ngày 06/02/2013 của UBND tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)   Xem tiếp
11/03/2013

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường   Xem tiếp
06/03/2013

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển làm việc về kế hoạch năm 2012 của Tổng cục Quản lý đất đai, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ   Xem tiếp
09/03/2012

Khánh thành mốc đại 635 tại Cửa khẩu La Lay   Xem tiếp
09/03/2012

Chủ quyền biển đảo Việt Nam qua các bản đồ cổ   Xem tiếp
09/03/2012

Bàn giao cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý và bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, 1/5000, 1/10.000 cho các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và TP.Đà Nẵng Thứ trưởng Thường trực Bộ TN&MT Nguyễn Văn Đức chỉ đạo: Cần sớm khai thác để phát huy hiệu quả   Xem tiếp
09/03/2012