Môi trường
Thông tư số 41/2013/TT-BTNMT quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường   Xem tiếp
10/02/2014

Hội thảo Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
12/11/2013

Kế hoạch hành động khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Quảng Trị   Xem tiếp
05/11/2013

Hội thi “Phụ nữ Quảng Trị hành động vì môi trường xanh – sạch – đẹp” hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2013   Xem tiếp
14/10/2013

Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2013   Xem tiếp
24/09/2013

Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động liên ngành số 01/CTHĐ-LN ngày 05/6/2007   Xem tiếp
23/09/2013

Bảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế VAC góp phần xây dựng nông thôn mới ở Quảng Trị   Xem tiếp
28/08/2013

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới năm 2013   Xem tiếp
10/06/2013

Ngày Môi trường thế giới năm 2013: “Hãy nghĩ về môi trường trước khi tiêu thụ thực phẩm” (Think.Eat.Save )   Xem tiếp
23/05/2013

Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
21/03/2013

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức “Tết trồng cây”   Xem tiếp
27/02/2013

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2012   Xem tiếp
27/08/2012

Hoạt động của chương trình Hành trình xanh đạp xe xuyên Việt tại Quảng Trị   Xem tiếp
01/08/2012

Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2012   Xem tiếp
08/06/2012

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2012   Xem tiếp
30/05/2012

« Trang trước  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  Trang sau »