Môi trường
Nhãn xanh Việt Nam – cơ hội của Doanh nghiệp   Xem tiếp
10/04/2014

Cơ sở hạ tầng xanh cho tăng trưởng xanh   Xem tiếp
08/04/2014

Hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2014   Xem tiếp
20/03/2014

UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường   Xem tiếp
11/03/2014

Nước sạch cho khu vực nông thôn   Xem tiếp
07/03/2014

Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”   Xem tiếp
19/02/2014

Thông tư số 41/2013/TT-BTNMT quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường   Xem tiếp
10/02/2014

Hội thảo Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
12/11/2013

Kế hoạch hành động khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Quảng Trị   Xem tiếp
05/11/2013

Hội thi “Phụ nữ Quảng Trị hành động vì môi trường xanh – sạch – đẹp” hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2013   Xem tiếp
14/10/2013

Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2013   Xem tiếp
24/09/2013

Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động liên ngành số 01/CTHĐ-LN ngày 05/6/2007   Xem tiếp
23/09/2013

Bảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế VAC góp phần xây dựng nông thôn mới ở Quảng Trị   Xem tiếp
28/08/2013

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới năm 2013   Xem tiếp
10/06/2013

Ngày Môi trường thế giới năm 2013: “Hãy nghĩ về môi trường trước khi tiêu thụ thực phẩm” (Think.Eat.Save )   Xem tiếp
23/05/2013

« Trang trước  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  Trang sau »