Môi trường
Hội thảo triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh tại cấp tỉnh   Xem tiếp
07/07/2014

Tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới năm 2014   Xem tiếp
09/06/2014

Hội thảo tập huấn “Tăng cường công tác quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam” tại Đà Nẵng   Xem tiếp
03/06/2014

Thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
29/05/2014

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2014 với chủ đề quốc gia Việt Nam: “Giảm tiêu thụ trái phép các loài động vật hoang dã nguy cấp”   Xem tiếp
22/05/2014

Ngày Môi trường thế giới năm 2014: Hãy hành động để ngăn nước biển dâng   Xem tiếp
19/05/2014

Danh mục chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam   Xem tiếp
08/05/2014

22/4: Hãy hưởng ứng “Ngày Trái Đất 2014 – Hành động vì thành phố xanh”   Xem tiếp
22/04/2014

Nhãn xanh Việt Nam – cơ hội của Doanh nghiệp   Xem tiếp
10/04/2014

Cơ sở hạ tầng xanh cho tăng trưởng xanh   Xem tiếp
08/04/2014

Hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2014   Xem tiếp
20/03/2014

UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường   Xem tiếp
11/03/2014

Nước sạch cho khu vực nông thôn   Xem tiếp
07/03/2014

Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”   Xem tiếp
19/02/2014

Thông tư số 41/2013/TT-BTNMT quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường   Xem tiếp
10/02/2014

« Trang trước  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  Trang sau »