Môi trường
Hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5 năm 2017   Xem tiếp
19/05/2017

Ngày Trái Đất 22/4 và hoạt động bảo vệ môi trường sống   Xem tiếp
21/04/2017

Lãnh đạo Dự án BCC kiểm tra công tác trồng rừng tại địa bàn   Xem tiếp
13/02/2017

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2017   Xem tiếp
03/02/2017

Thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
16/12/2016

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Đề án cam kết BVMT trong trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2016   Xem tiếp
06/12/2016

Công bố Quyết định bổ nhiệm Chi cục Bảo vệ môi trường và Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn   Xem tiếp
22/11/2016

Chuyến công tác của ADB tại Quảng Trị tháng 10 trong khuôn khổ dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng – giai đoạn 2” (Dự án BCC)   Xem tiếp
04/11/2016

Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn tại Quảng Trị   Xem tiếp
30/09/2016

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển bốn tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế   Xem tiếp
23/08/2016

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý môi trường cho cán bộ cấp huyện năm 2016   Xem tiếp
15/08/2016

Tỉnh Quảng Trị triển khai Đề án cam kết bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư   Xem tiếp
03/08/2016

Khởi động Dự án Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam   Xem tiếp
22/07/2016

Sự cần thiết phải bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ động vật hoang dã   Xem tiếp
17/07/2016

Chuẩn hóa các thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường cấp tỉnh, huyện, xã   Xem tiếp
21/06/2016