Môi trường
Ngày 15/7/2015, các quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch BVMT và đề án BVMT theo Luật BVMT năm 2014 có hiệu lực   Xem tiếp
15/07/2015

Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị 1 do Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan làm Chủ đầu tư   Xem tiếp
14/07/2015

Tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2014   Xem tiếp
03/07/2015

THÔNG BAO TUYỂN DỤNG   Xem tiếp
26/06/2015

Tỉnh Quảng Trị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2015   Xem tiếp
04/06/2015

Ban Chỉ đạo Trung ương kiểm tra thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới làm việc tại Quảng Trị   Xem tiếp
29/05/2015

“Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm – Vì một Trái đất bền vững” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2015   Xem tiếp
29/05/2015

Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị 1 do Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan làm Chủ đầu tư   Xem tiếp
18/05/2015

Hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2015: “Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững”   Xem tiếp
15/05/2015

Thu gom, xử lý sự cố dầu tràn trôi dạt vào bờ biển các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và huyện Đảo Cồn Cỏ tháng 4/2015   Xem tiếp
15/05/2015

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã về lĩnh vực môi trường   Xem tiếp
11/05/2015

“Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra các khu vực đề nghị cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông”   Xem tiếp
08/04/2015

Phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn tại thôn Tân Xuân, xã Gio Việt, huyện Gio Linh   Xem tiếp
01/04/2015

Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường   Xem tiếp
12/03/2015

Đăng ký, đề xuất thực hiện Dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao   Xem tiếp
06/03/2015