Môi trường
Hội Cựu chiến binh Sở Tài nguyên và Môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2016   Xem tiếp
14/06/2016

Chi đoàn Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị ra quân vệ sinh môi trường và triển khai nhân rộng mô hình sản xuất phân vi sinh từ phế phẩm nông nghiệp tại xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng.   Xem tiếp
13/06/2016

Tỉnh Quảng Trị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2016   Xem tiếp
13/06/2016

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính làm việc với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị   Xem tiếp
23/05/2016

Tinh thần chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của UBND tỉnh Quảng Trị, các sở ban ngành và địa phương về khắc phục hậu quả hiện tượng cá chết bất thường trên địa bàn tỉnh   Xem tiếp
05/05/2016

Đoàn công tác của Tổng cục Môi trường - Bộ tài nguyên Môi trường kiểm tra, chỉ đạo công tác quan trắc môi trường nước biển ven bờ tại tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
03/05/2016

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường triển khai quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trước tình cá chết bất thường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
03/05/2016

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị tham gia tắm biển tại bãi biển Cửa Việt   Xem tiếp
02/05/2016

Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh   Xem tiếp
26/04/2016

Ngày Môi trường Thế giới 2016 (WED 2016) cuộc chiến chống nạn buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã   Xem tiếp
21/04/2016

Tăng cường bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm   Xem tiếp
20/03/2016

Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Quảng Trị- Đơn vị đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường   Xem tiếp
12/03/2016

“Tiết kiệm năng lượng - Ứng phó Biến đối khí hậu” hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2015   Xem tiếp
12/03/2016

Tăng cường bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm   Xem tiếp
01/03/2016

Thúc đẩy phát triển hệ sinh thái, tài nguyên biển ở Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ   Xem tiếp
12/01/2016