Môi trường
Triển khai Đề án cam kết Bảo vệ môi trường góp phần thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
12/11/2015

Năng lượng sinh khối - nguồn năng lượng cần được khai thác và sử dụng hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
28/10/2015

Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng – giai đoạn 2” tỉnh Quảng Trị đầu tư công trình hạ tầng đầu tiên   Xem tiếp
23/10/2015

Công bố các thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường cấp tỉnh, cấp huyện   Xem tiếp
16/10/2015

Lễ phát động hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015” Trao giải thưởng cuộc thi Vẽ tranh về môi trường   Xem tiếp
06/10/2015

Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Quảng Trị - Nâng cao chất lượng hoạt động quan trắc thử nghiệm phục vụ hiệu quả công tác trưng cầu giám định   Xem tiếp
30/08/2015

Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ III: Phong trào thi đua tạo sức lan tỏa và động lực phát triển mạnh mẽ   Xem tiếp
26/08/2015

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2015   Xem tiếp
14/08/2015

Tỉnh Quảng Trị có 3 Khu dự trữ thiên nhiên và 2 Khu bảo vệ cảnh quan   Xem tiếp
13/08/2015

Ngày 15/7/2015, các quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch BVMT và đề án BVMT theo Luật BVMT năm 2014 có hiệu lực   Xem tiếp
15/07/2015

Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị 1 do Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan làm Chủ đầu tư   Xem tiếp
14/07/2015

Tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2014   Xem tiếp
03/07/2015

THÔNG BAO TUYỂN DỤNG   Xem tiếp
26/06/2015

Tỉnh Quảng Trị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2015   Xem tiếp
04/06/2015

Ban Chỉ đạo Trung ương kiểm tra thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới làm việc tại Quảng Trị   Xem tiếp
29/05/2015