Môi trường
THÔNG BAO TUYỂN DỤNG   Xem tiếp
26/06/2015

Tỉnh Quảng Trị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2015   Xem tiếp
04/06/2015

Ban Chỉ đạo Trung ương kiểm tra thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới làm việc tại Quảng Trị   Xem tiếp
29/05/2015

“Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm – Vì một Trái đất bền vững” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2015   Xem tiếp
29/05/2015

Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị 1 do Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan làm Chủ đầu tư   Xem tiếp
18/05/2015

Hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2015: “Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững”   Xem tiếp
15/05/2015

Thu gom, xử lý sự cố dầu tràn trôi dạt vào bờ biển các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và huyện Đảo Cồn Cỏ tháng 4/2015   Xem tiếp
15/05/2015

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã về lĩnh vực môi trường   Xem tiếp
11/05/2015

“Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra các khu vực đề nghị cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông”   Xem tiếp
08/04/2015

Phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn tại thôn Tân Xuân, xã Gio Việt, huyện Gio Linh   Xem tiếp
01/04/2015

Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường   Xem tiếp
12/03/2015

Đăng ký, đề xuất thực hiện Dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao   Xem tiếp
06/03/2015

Ngày 01/3/2015, quy định mới về xác định thiệt hại đối với môi trường có hiệu lực   Xem tiếp
02/03/2015

Từ ngày 05/02/2015, 36 loại phế liệu được phép nhập khẩu   Xem tiếp
10/02/2015

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường   Xem tiếp
05/02/2015